Slapt maveskind kan skyldes flere forhold, oftest er det en følge efter et meget stort vægttab og/eller fødsel. Maveplastik er en operation, der tilsigter at fjerne overskydende hud på mave, opstramme den muskulære bugvæg, og samtidig reducere fedtlaget i området. Ar efter f.eks. kejsersnit, vil ofte kunne fjernes eller eventuelt gøres pænere i forbindelse med en maveplastik. Fedt inden for bugvæggen (“ølmave”) kan ikke fjernes ved en mave- plastikoperation. Huden ændrer sig med tiden og påvirkes af f.eks. rygning, vægt og sol. Man kan derfor ikke give nogen garanti for holdbarheden på længere sigt.

Forundersøgelse

Her vurderes størrelse og tyngde af det overskydende maveskind. Huden vurderes mhp. elasticitet. Derefter bliver du vejledt om, hvilken metode, der skal bruges, netop hos dig, for at opnå et godt resultat, samt arrenes beliggenhed. Derudover undersøges det, om du i øvrigt er rask og forventes at kunne klare operationen. Det er vigtigt at informere speciallægen om andre sygdomme samt medicin forbrug. Sammen lægger du og speciallægen plan for det færdige resultat. Du informeres endvidere om operationstype, forløb, risiko for komplikationer og hvad du kan forvente af operationen.

Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, indlæggelse og kontroller. Du får både mundtligt og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb.

Operationen

Operation foregår i fuld bedøvelse og under 1 døgns indlæggelse. Man fjerner oftest det overskydende hud gennem et W-formet snit på den nedre del af maven, hvor hele huden på maven op til ribbenene og til brystbenet løsnes, for at man kan trække så meget som muligt af den overskydende hud ned og fjerne den. Under operationen løsnes også navlen som bliver syet fast til huden igen på det nye navlested. Enkelte gange kan der, pga. risiko for komplikationer, være tale om en mindre operation, og i disse tilfælde kan man ikke fjerne hud nok til at det sted, hvor navlen har siddet, kan fjernes og man får så et lille lodret ar i midtlinien. Man bliver herefter syet svarende til det snit, der er lagt, nederst på maven, som går ud i begge sider af lysken og almindeligvis bliver skjult af trussen. Under operationen strammer man også mavemusklerne op indvendigt, hvis der er behov, for at få en pænere talje. Man kan også lave en mindre operation, hvor man kun fjerner det overskydende hud nedadtil på maven og samtidig laver en lille fedtsugning, således at huden bliver strammet op. Hvilken metode man bruger, vil afhænge af din anatomi og hvor meget løs hud du har.

På operationsdagen

Du skal møde fastende, dvs. ingen mad indtil 6 timer før mødetids- punktet (se pjecen vedr. narkose). Du bliver modtaget af personale, der anviser en seng. Du får talt med narkoselægen og vi gennemgår igen planen mhp. operationsmetode, arrenes beliggenhed samt mundtlig information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der foretages fotodokumentation samt optegning.  For at undgå blodpropdannelse i benene får du støttestrømper på, som du skal anvende ca. 14 dage efter operationen. Du vil også få forebyggende medicin på operationsdagen, hvis du er disponeret for blodpropper.

Under operationen får du fjernet det overskydende hud og fedtvæv. Du bliver syet indvendigt med en selv-opløselig tråd, både omkring navlen samt på den nederste del af snittet, der skal sikre det pæneste ar. Endvidere får du lagt et smertekateter, for at minimere smerterne efter operationen. Du får også lagt dræn, der bortleder evt. væske eller blod. Disse fjernes dagen eller dagene efter afhængig af hvordan det går. I forbindelse med operationen anlægges et mavebælte/korset eller anden kompression og støtte til maven.

Du bliver udskrevet næste dag med tid til kontrol. Du får også udleveret speciallægens visitkort, som du kan kontakte ved spørgsmål. Der aftales kontrol efter 14 dage og 3 mdr., hvor der bliver taget fotos. Derefter kontrol ved behov.

Forholdsregler efter operationen

Alle plastikoperationer på maven vil give smerter de første dage og der kan være behov for receptpligtigt smertestillende medicin. De første par dage holder de fleste sengen, men det er vigtigt at komme op og i gang så hurtigt som muligt. Efter operationen kan der forekomme misfarvning og hævelse på det opererede sted. Huden kan være hævet i indtil 3-4 mdr. efter operationen. Brusebad på hele kroppen må påbegyndes efter 14 dage, hvor forbindingen er fjernet. Mavebæltet skal bruges ca. 2 mdr. efter operationen.

Man har i reglen brug for 2-4 ugers sygemelding afhængig af, hvilke type arbejde man har. Undgå at løfte tungt i 6 uger, dels for at skåne arrene, dels for at skåne sammensyningen af musklerne. Forsigtig træning kan påbegyndes efter 3-4 uger, men først efter 6 uger må man træne i fuldt omfang. Man bør ikke tage sol direkte på arrene før efter 1 år, da arrene kan blive brunligt misfarvede. Det er også et krav at der er rygeophør 6 uger før og 3 uger efter operation, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, af hensyn til at give såret de bedste betingelser for at hele pænt op.

Komplikationer

Ved enhver operation, kan der være risiko for følgevirkning af bedøvelse, infektion, blødning, hævelse, væskeansamling (seromdannelse) og smerter. En blødning eller seromdannelse opstår specielt indenfor de første 2 uger, og medfører en pludselig hævelse af mavehuden, hvorved en fornyet operation eller punktur af huden kan være nødvendigt.

En infektion kan vise sig ved pludselig feber, rødme, hævelse eller yderligere smerter. Man kan vælge at behandle det med antibiotika, sårskiftning og i sjældne tilfælde yderligere operation.

Får du disse symptomer skal du kontakte Privathospitalet eller din læge/vagtlæge.

Den hyppigste form for bivirkning er nedsat følelse svarende til den nedre del af maveskindet, det er sjældent at den bliver helt normal. Andre risici ved operationen er skæmmende ar, men i langt de fleste tilfælde bleger og flader arrene til i løbet af 1-2 år. Det kan evt. blive nødvendigt at revidere arrene. Der kan være påvirkning af blodforsyningen, specielt under navlen, således at der kan komme forsinket opheling eller død hud. Under sårhelingen kan huden fordele sig ujævnt og dermed blive asymmetrisk.