Rabat til “danmark”s medlemmer

Sygeforsikringen “danmark” og Privathospitalet Kollund har indgået en aftale om rabat på undersøgelser og behandlinger for “danmarks” medlemmer.

Der ydes rabat på prisen, hvis du er medlem af “danmark” Gruppe 1 eller Gruppe 2.

  •  10% rabat på alle undersøgelser (inkl. MR scanninger), operationer mm. dog ikke på udredningspakker samt kosmetiske behandlinger.

Implantater og proteser faktureres til kostpris.

Privathospitalet Kollund anbefaler, at du som privat patient med egenbetaling altid får afklaret prisen i forbindelse med eller inden den første undersøgelse.

Hvis du er medlem af “danmark” anbefaler vi, at du undersøger hvilken gruppe du er medlem af og hvilken refusion, der er at hente fra Sygeforsikringen “danmark”.

Som dokumentation for dit medlemskab af “danmark” kan du printe et medlemsbevis på dit-danmark.dk.

Vil du vide mere om dækning og forsikring, kan du finde disse oplysninger på www.sygeforsikring.dk.

 

 

 

Sådan bliver man patient Sundhedsforsikring Sygeforsikringen Danmark Frit Sygehusvalg Patient på PHK Behandlingsforløb Om Ventetider Relevante links