Priser til medlemmer af sygeforsikringen “danmark”

Der ydes rabat på prisen, hvis du er medlem af “danmark” i Gruppe 1 eller Gruppe 2

  • 10% rabat på alle undersøgelser (inkl. MR scanninger), operationer mm., dog ikke på udredningspakker samt kosmetiske behandlinger.

Implantater og proteser faktureres til kostpris.

Privathospitalet Kollund anbefaler, at du som privat patient med egenbetaling altid får afklaret prisen i forbindelse med eller inden den første undersøgelse.

Hvis du er medlem af “danmark”, anbefaler vi, at du undersøger hvilken gruppe du er medlem af og hvilken refusion, der er at hente fra Sygeforsikringen “danmark”.