Priser til medlemmer af sygeforsikringen “danmark”

Der ydes rabat på prisen, hvis du er medlem af “danmark”.

  • 10% rabat på alle undersøgelser, operationer m., dog ikke på udredningspakker.
  • 22% rabat på MR scanninger.

Implantater og proteser faktureres til kostpris.

Privathospitalet Kollund anbefaler, at du som privat patient med egenbetaling altid får afklaret prisen i forbindelse med eller inden den første undersøgelse.

Hvis du er medlem af “danmark”, at du undersøger hvilken gruppe du er medlem af og hvilken refusion, der er at hente fra Sygeforsikringen “danmark”.