AKKREDITERET EFTER DEN DANSKE KVALITETS MODEL

DDKM er en kvalitetsmodel, som er udarbejdet af Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), og som kommer til at gælde for hele sundhedsvæsenet.

Kvalitetsmodellen blev indført officielt i år 2009, og alle landets sygehuse, private såvel som offentlige, kvalitetsmåles i forhold til denne model. DDKM udstikker retningslinjer for god kvalitet i sundhedsydelser indenfor fokusområder, som dækker lige fra den konkrete behandling til god kommunikation med patienter, bekæmpelse af infektioner, uddannelse, ernæring, administration, brandsikkerhed, hjertestop mm.

Målet med Den Danske Kvalitetsmodel er at øge patienternes sikkerhed og give bedre patientforløb.
Læs mere på www.ikas.dk

Den 16. juni 2011 blev Privathospitalet Kollund akkrediteret første gang i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Sygehuset har gennemgået akkreditering efter 2. – og 3. version, senest i juni 2017. Akkreditering blev opnået uden bemærkninger. Læs rapporten her.

Akkreditering opnås efter et såkaldt eksternt survey, hvor obervatører fra IKAS intensivt har gennemgået alle interne processer, arbejdsgange, fulgt patienter og interviewet medarbejderne. Samtlige arbejdsgange og processer, som vedrører kvalitetsmodellens fokusområder er der udfærdiget skriftlig dokumentation på. Således har medarbejderstaben på Privathospitalet Kollund udfærdiget ca. 600 detaljerede beskrevne procedurer. Akkrediteringen er beviset på, at Privathospitalet Kollund lever 100% op til værdi-grundlaget om at yde optimal service overfor patienten, har fokus på konstant udvikling og sundhedsfaglig høj standard.

Som led i kvalitetssikringen er Privathospitalet Kollund tilknyttet flere kliniske databaser. Data fra operationer og behandlinger registreres i de landsdækkende kvalitetsdatabaser.

Privathospitalet rapporterer til:

  • Dansk Hoftealloplastikregister
  • Dansk Knæalloplastikregister
  • Dansk Korsbåndsregister
  • Dansk Urogynækologisk Database
  • Dansk Herniedatabase
  • Dansk Anæstesi Database
 • Danespine – national rygdatabase

Årsrapporter kan findes på: Databasernes Fællessekretariat

Rygkirurgisk årsrapport kan hentes på Danespine’s hjemmeside

Vores historie Privathospitalet Kollund Indretning og faciliteter Overnatningsmuligheder Kvalitetssikring Personale Ledige stillinger Bestyrelsen Virksomhedsgrundlag Klager