AKKREDITERET EFTER DEN DANSKE KVALITETS MODEL

DDKM er en kvalitetsmodel, som er udarbejdet af Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), og som var tænkt til at gælde for hele sundhedsvæsenet.

Kvalitetsmodellen blev indført officielt i år 2009, og alle landets sygehuse, private såvel som offentlige, kvalitetsmåles i forhold til denne model. DDKM udstikker retningslinjer for god kvalitet i sundhedsydelser indenfor fokusområder, som dækker lige fra den konkrete behandling til god kommunikation med patienter, bekæmpelse af infektioner, uddannelse, ernæring, administration, brandsikkerhed, hjertestop mm.

Målet med Den Danske Kvalitetsmodel er at øge patienternes sikkerhed og give bedre patientforløb.
Læs mere på www.ikas.dk

Den 16. juni 2011 blev Privathospitalet Kollund akkrediteret første gang i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Sygehuset har gennemgået akkreditering efter 2. - og 3. version og senest efter den særlige version for Privathospitaler i juni 2020. Akkreditering blev opnået uden bemærkninger. Læs rapporten her.

Akkreditering opnås efter et såkaldt eksternt survey, hvor obervatører fra IKAS intensivt har gennemgået alle interne processer, arbejdsgange, fulgt patienter og interviewet medarbejderne. Samtlige arbejdsgange og processer, som vedrører kvalitetsmodellens fokusområder er der udfærdiget skriftlig dokumentation på. Således har medarbejderstaben på Privathospitalet Kollund udfærdiget ca. 600 detaljerede beskrevne procedurer. Akkrediteringen er beviset på, at Privathospitalet Kollund lever 100% op til værdi-grundlaget om at yde optimal service overfor patienten, har fokus på konstant udvikling og sundhedsfaglig høj standard.

Kliniske Kvalitetsdatabaser

Som led i kvalitetssikringen er Privathospitalet Kollund tilknyttet flere kliniske databaser. Data fra operationer og behandlinger registreres i de landsdækkende kvalitetsdatabaser.

Mere information kan findes på: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Årsrapporter fra de kliniske databaser kan findes på: www.sundhed.dk

Rygkirurgisk årsrapport kan hentes på Danespine's hjemmeside

LUP - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP er den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, som årligt måler patienter og pårørendes oplevelser af mødet med det danske sundhedsvæsen på tværs af regioner og hospitaler.

Undersøgelsen giver landets regioner, hospitaler og afdelinger mulighed for at få systematisk patientfeedback.

Formålet med undersøgelsen er at få viden om den brugeroplevede kvalitet i sundhedsvæsenet. Undersøgelsen gør det muligt at:

  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser
  • følge udviklingen i patienters oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • levere lokale data til kvalitetsudvikling af fx ydelser og kommunikation
  • give beslutningstagere mulighed for at sammenligne områder.

 

 

Vores historie Privathospitalet Kollund Indretning og faciliteter Overnatningsmuligheder Kvalitetssikring Personale Ledige stillinger Bestyrelsen Virksomhedsgrundlag Klager