Anæstesi betyder at gøre kroppen eller dele af kroppen ufølsom overfor smerte. På dansk at bedøve.

På Privathospitalet Kollund foretages operationer i både generel anæstesi (fuld bedøvelse), regional anæstesi (hvor en del af kroppen f.eks. en arm eller ben bedøves) og i lokal anæstesi (hvor et lille lokalt område bedøvelse)
Bedøvelse til de kirurgiske indgreb på Privathospitalet Kollund bliver udført af læger og sygeplejersker med specialuddannelse i anæstesiologi og der anvendes et standardudvalg af de mest anvendte og sikre bedøvelsesmidler.

Inden en operation vil en patient blive tilset (præoperativt tilsyn) af anæstesilægen og sammen aftaler de det videre bedøvelsesforløb. Tilsynet kan ske ved forundersøgelsen til operationen eller umiddelbart inden operationen.
Patienten vil altid blive bedøvet af samme anæstesilæge og anæstesisygeplejerske som har tilset patienten inden operationen.
Efter operationen bliver patienten overvåget på opvågningsafdelingen af erfarne opvågningssygeplejersker og anæstesilægen.

 

Om anæstesiologiFuld bedøvelseLokal bedøvelseFaste reglerOpvågningAnæstesiologisk team