Der er flere forskellige henvisningsveje til undersøgelse og behandling på Privathospitalet Kollund.

Sundhedsforsikringer:

  • firmaordninger
  • private forsikringer
  • pensionsordninger

Læs mere....

Sygeforsikringen ”danmark”

Sygeforsikringen “danmark” og Privathospitalet Kollund har indgået en aftale om rabat på undersøgelser og behandlinger for “danmarks” medlemmer. Det er dog en forudsætning, at medlemmerne henvender sig som selvbetalere.

Læs mere...

Det Udvidede Frie Sygehusvalg

Hvis du oplever lang ventetid - eller din tid er blevet aflyst eller udsat.
Kontakt den regionale Visitation for yderligere information
- ventelistepatienter fra offentlige sygehuse
- udbud af patientkategorier fra regionerne.

Læs mere...

Selvbetalende

Du kan selv betale for din undersøgelse og behandling.

NB! Man kan altid komme direkte til undersøgelse, hvis man er selvbetalende.

Yderligere information

Kontakt os og få information om, hvordan du kan blive undersøgt og behandlet på Privathospitalet Kollund

Gå til siden med kontaktinformation