Fjernelse af svedkirtler

Excessiv armsved kan være socialt invaliderende pga. enten ildelugtende eller for rigelig armsved. Vores svedkirtler ligger i zonen mellem læderhud og underhud. I armhulernes hårbærende område er der en særlig høj koncentration af svedkirtler hos alle mennesker. Tidligere bortskar man hele det hårbærende hudområde i armhulen med et stort, strammende ar til følge. Nu har man inden for plastikkirurgien udviklet to nye, mere skånsomme metoder.

Svedkirtelsugning er en simpel operation for generende armsved. Teknikken er udsprunget af fedtsugningsteknikken, men i stedet for fedt “skraber” man ved svedkirtelsugning de overskydende svedkirtler væk fra undersiden af huden i armhulerne.

Den alternative metode: selektiv bortskæring af svedkirtler i armhulerne er en grad mere effektiv mht. svedeliminering. Modsat de gamle metoder fjernes ingen hud ved denne operation, men den giver altså to, om end diskrete ar i hver armhule, hvilket man undgår ved svedkirtelsugning.

Har man valgt svedkirtelsugning og mod forventning ikke er helt tilfreds med resultatet, er det altid muligt at tage skridtet videre og få foretaget en selektiv bortskæring af svedkirtlerne.

Forventet resultat

Folk med excessiv eller ildelugtende armsved har forholdsvis flere svedkirtler end normalt. Ved operationen fjernes ikke alle, men de overskydende svedkirtler. Ved svedkirtelsugning opnår man således ikke en total tør armhule, men en reduktion til det normale og oftest elimination af ildelugten. Vælger du behandling med selektiv bortskæring af svedkirtler, kan du regne med en endnu mere effektiv elimination af svedtendensen, som i praksis nærmer sig en fuldstændig svedfri armhule bortset fra evt. sved fra omgivende normale hud.

Forundersøgelse

Her vurderes strukturen omkring armhulen samt mulighederne for at opnå et godt resultat ved en operation. Huden vurderes desuden mhp. elasticitet. Herefter bliver du vejledt om hvilken metode, der skal bruges netop hos dig, samt om arrenes beliggenhed.

Derudover undersøges det om du i øvrigt er rask og forventes at kunne klare operation og bedøvelse. Det er vigtigt at informere speciallægen om eventuelle andre sygdomme samt medicin forbrug. Sammen lægger du og speciallægen plan for det videre forløb. Du informeres endvidere om operation, forløb og komplikationer samt hvad du kan forvente af resultat.

Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, på operationsdagen og til kontroller. Du får både mundtlig og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb.

Operation

Svedkirtelsugning foregår ofte i fuld bedøvelse, mens den selektive bortskæring af svedkirtler oftest foregår i lokalbedøvelse.

Ved svedkirtelsugning fyldes huden i armhulen først med en særlig væskeblanding indeholdende lokalbedøvelse. Derefter indføres et tyndt “sugerør” igennem 2 til 4 mm brede snit i huden. Med sugerøret raspes svedkirtlerne af hudens underside og suges ud. De små hudsnit lukkes med enten et lille plaster eller en enkelt nylonsutur.

Ved selektiv svedkirtelbortskæring lægges to parallelle snit igennem huden på tværs i hver armhule. Hud og underhud løsnes fra underlaget og bunden af læderhuden indeholdende svedkirtlerne i det hårbærende område bortskæres, mens det øverste hudlag skånes. Hudsnittene sys med nylontråde, som fjernes efter 8 dage.

Efter operationen

De første 3-4 dage skal man have kompressionsbandage i armhulerne. Hvis man skifter bandagen samtidigt kan brusebad tages allerede dagen efter operationen. Varme karbad skal undgås i 3 uger. Strækøvelser i skuldrene påbegyndes efter en uge. Lettere træning kan påbegyndes, når smerterne tillader det, men intensiv træning bør vente 4-6 uger. Man kan genoptage sit arbejde allerede fra dagen efter og i de fleste tilfælde efter 3-4 dage, når forbindingen er fjernet.

Bivirkninger

Hverken efter svedkirtelsugning eller selektiv bortskæring af svedkirtler vil de fjernede svedkirtler blive erstattet af nye. Enkelte svedkirtler, som kun er beskadigede ved svedkirtelsugningen, kan dog genoptage deres produktion i løbet af et par måneder.

Ar efter svedkirtelsugning vil sædvanligvis være 1 eller 2 små, lyse prikker ud for hver armhule og i praksis næsten usynlige. Arrene efter selektiv bortskæring er naturligvis regulære ar, som dog oftest efter et halvt års tid bliver ganske diskrete. De første uger efter behandlingen vil man have blå-gule misfarvninger i huden. Så længe de er til stede skal man undgå solen. Smerterne efter operationen varer få dage og kan klares med almindelige smertestillende piller, såsom Panodil, Ibumetin og lignende.

Komplikationer

Efter operationen kan der i sjældne tilfælde opstå blødning med blodansamling til følge. Endvidere er der risiko for betændelse. Disse komplikationer kan få betydning for det blivende resultat. Derfor skal du i de første dage efter operationen kontakte Privathospitalet på telefon: 74 30 11 30 eller din egen læge/vagtlæge, hvis der kommer tiltagende dunkende smerter, rødme, hævelse eller temperatur-forhøjelse.

Følesansen i huden over de behandlede områder er nedsat især i begyndelsen, og hos nogle vil der være en vis blivende nedsættelse. Der kan opstå en stramning af huden i armhulen, dels midlertidig sårdannelse i armhulens hud. Stramningen opstår gradvist over nogle uger, hvis man forsømmer at gøre de tilrådede strækøvelser i skuldrene. Sårene opstår pga. midlertidigt nedsat blodcirkulation i den efterladte hud, risikoen herfor er størst efter selektiv svedkirtelbortskæring.

 

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

Privathospitalet Kollund – Fredericia afdeling
Bødkervej 3, 7000 Fredericia

Henrik P. Dyreby

Speciallæge i Plastik- og Kosmetisk Kirurgi

Camilla Bille

Speciallæge i Bryst- og Plastikkirurgi

 

F.eks.:

Forundersøgelse (fratrækkes ved operation) kr. 825,-

Brystforstørrende operation (all inclusive) fra kr. 27.500,-

Fedtsugning fra kr. 12.020,-