Generelt

Med stigende alder bliver strukturerne omkring øjnene slappe. Dette kan bevirke at de øvre øjenlåg bliver tunge. Under øjnene kan tilsvarende dannes poser med overskud af hud og fedt. Operation har til formål at fjerne hudoverskud og eventuelle fedtposer.

Holdbarhed

Ved plastik- og kosmetisk kirurgi arbejdes der med huden og det underliggende bløde væv. Disse væv er meget påvirkelige af såvel ydre påvirkninger såsom rygning, sol, make-up, kemikalier etc. som alder og arvelig disposition og ændrer sig med tiden. Man kan derfor ikke give nogen garantier for holdbarheden af operationerne men vi vil løbende rådgive dig om hvordan du efterbehandler din operation bedst muligt.

Rygning er ikke tilladt 6 uger før og 3 uger efter operationen jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da det giver forsinket sårheling med risiko for grimme ar samt mangedoblet risiko for betændelse.

Forundersøgelse

Her vurderes strukturen omkring øjnene og mulighederne for at opnå et godt resultat ved en operation. Huden vurderes desuden mhp. elasticitet. Herefter bliver du vejledt om hvilken metode, der skal bruges netop hos dig, samt om arrenes beliggenhed.

Derudover undersøges det om du i øvrigt er rask og forventes at kunne klare operation og bedøvelse. Det er vigtigt at informere speciallægen om eventuelle andre sygdomme samt medicin forbrug. Sammen lægger du og speciallægen plan for det videre forløb. Du informeres endvidere om operation, forløb og komplikationer samt hvad du kan forvente af resultat.

Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, på operationsdagen og til kontroller. Du får både mundtlig og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb.

Operationen

En øjenslågsoperation tager sigte på at mindske mængden af fedt og overskydende hud sammen med muskel fra øvre og nedre øjenlåg. Operationen foretages i lokalbedøvelse, da det er vigtigt at være vågen under operationen så man kan bevæge øjnene. Lokalbedøvelse lægges gennem en fin kanyle og er forbundet med et kortvarigt ubehag.

Ved operation på øvre øjenlåg lægges et snit ca. en centimeter over øjenhårerne og lidt ud til siderne. Herefter fjernes det overskydende væv. På nedre øjenlåg lægges snittet under øjenvipperne og føres ud til siden i ca. 1 centimeters afstand fra ydre øjenkrog. Herefter undermineres huden nedenfor snittet og frembulende fedtvæv fjernes. Såret sys sammen med en meget fin tråd.

Efter operationen

Efter operationen skal hovedet holdes højt i et par dage, og der skal lægges kolde kompresser på øjnene, for at afkøle og dermed mindske hævelsen og blødning. Blødning og hævelse varierer fra person til person, men vil ofte forsvinde i løbet af 6 til 10 dage afhængig af hudtype og alder.

Den første uge efter operationen kan du godt få symptomer med tåreflåd, lysoverfølsomhed, forbigående synsforstyrrelser som tågesyn eller dobbeltsyn, der forsvinder igen. Hvis du får ovenstående symptomer så brug solbriller.

Efter 2 til 3 dage vil du kunne læse og se fjernsyn, men du kan/må ikke bruge kontaktlinser de næste 2 uger, og selv efter da vil det føles mærkeligt for en tid.

Efter en uge kan du begynde at bære make-up for at dække arrene. Du kan være overfølsom over for sol, vind og vejr i adskillige uger efter operationen så brug gerne solbriller og påsmør evt. lidt solcreme.

Forbinding og tråde

Efter operationen sættes et lille plaster på såret, som lades urørt til trådene skal fjernes efter ca. 5 til 7 dage. Opheling er en langsom proces. Arrene vil være let røde i op til 3 til 6 måneder efter operationen, derefter vil de blive hvidlige og tynde, næsten usynlige.

Smerter

Øjenlågene kan føles stramme og ømme når lokalbedøvelsen forsvinder. Smerterne kan behandles med Panodil eller lignende svage smertestillende tabletter.

Arbejde

Hvor længe du behøver at være sygemeldt afhænger af din beskæftigelse. Det anbefales, at man det første døgn efter operationen ligger og hviler sig derhjemme. Sportslige aktiviteter, der øger blodtrykket, skal undgås, endvidere må du ikke bøje dig forover eller løfte tungt i en uge eller to.

Større indtagelse af alkohol skal undgås, da det virker væskeophobende i kroppen. Rygeafholdenhed generelt i fremtiden vil påvirke det endelige resultat og holdbarhed i gunstig retning.

Komplikationer

Der forekommer sjældent komplikationer efter indgrebet. Infektion og blødning ses ligeledes sjældent. En infektion kan vise sig ved pludselig feber, rødme, hævelse eller yderligere smerter. Får du disse symptomer skal du kontakte Privathospitalet. Det er dog sjældent og forekommer i under 1 % af operationerne.

Ved operation på nedre øjenlåg, kan den nedre kant blive nedtrukket, enten pga. ardannelse eller fordi der er taget for meget hud. Dette kan som regel afhjælpes ved en senere korrektionsoperation.