Priser – Neurologi

Priser er gældende fra 15. august 2021 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.

Blodprøver, laboratorieprøver etc. er ikke indeholdt i prisen, faktureres ekstra efter regning.

 

Behandling – Neurologi Bedøvelse Indlagt Pris
Første konsultation 3.400,-
Opfølgende undersøgelse/kontrol 1.400,-
Telefonkonsultation (á 15 minutter) 500,-