Sundhedsforsikring / Helbredsforsikring

Privathospitalet Kollund samarbejder med de fleste forsikringselskaber, der udbyder sundheds- og helbredsforsikringer.

Når du har behov for undersøgelse og/eller behandling må du først kontakte dit forsikringsselskab inden du booker tid til undersøgelse på Privathospitalet Kollund.

Dit forsikringsselskab vil behandle din sag og henviser dig så videre til forundersøgelse og evt. scanning.

Afhængig af din forsikringsaftale skal du evt. have henvisning fra din praktiserende læge. I nogle tilfælde er det forsikringsselskabet, der skaber kontakten til Privathospitalet Kollund – i andre tilfælde kan du selv aftale tidspunkt.

Hvis der ved forundersøgelsen findes behov for yderligere undersøgelse/ udredning eller operation, kontakter vi forsikringsselskabet på dine vegne, for at søge accept/ betaling til dette. Der vil ofte gå nogle dage, inden sagen er færdigbehandlet, og vi vil herefter straks kontakte dig mhp. at aftale det videre forløb.

! Sådan gør du – læs mere her ….