På Privathospitalet Kollund behandler vi både private patienter, forsikringspatienter og patienter der pga. det udvidede frie sygehusvalg får en henvisning fra det offentlige sundhedsvæsen.

Som privat patient skal du selv betale for behandlingen på privathospitaler, men kan, såfremt du er medlem, søge refusion hos Sygeforsikringen Danmark, alt efter hvilket forsikringstrin du befinder dig på.

Hvis du eller din arbejdsgiver har tegnet en hospitals- eller sundhedsforsikring har du som patient heller ingen egne udgifter, idet forsikringen betaler for behandlingen.

For patienter, der drager nytte af det udvidede frie sygehusvalg, gælder det, at behandlingen betales af det offentlige dvs. af den Region, som du bor i.

Priserne på de forskellige behandlingsmuligheder kan du se ved at kigge på de enkelte fagområder. Priserne er som udgangspunkt bindende, men du skal dog være opmærksom på, at en endelig pris evt. først kan fastsættes efter konsultation, hvor omfanget af behandlingsbehovet bliver tydeligt.

 

Lovpligtig Patientforsikring

Fra 1. september 2013 vil der blive tillagt et fast tillæg på prisen til den lovpligtige Patientforsikring.

Priserne på hjemmesiden er alle inklusiv patientforsikring.