Formål

Fremstående ører skyldes manglende krumning af brusken i det ydre øre og/eller at bruskskålen i det ydre øre er for stor. Formålet med operationen er at forme brusken, således at øret lægges længere ind mod hovedet. Det forventede resultat er således at ørerne ligger ensartet og naturligt tættere ind mod hovedet.

Forundersøgelse

Her vurderes strukturen omkring ørerne og mulighederne for at opnå et godt resultat ved en operation. Huden vurderes desuden mhp. elasticitet. Herefter bliver du vejledt om hvilken metode, der skal bruges netop hos dig, samt om arrenes beliggenhed.

Derudover undersøges det om du i øvrigt er rask og forventes at kunne klare operation og bedøvelse. Det er vigtigt at informere speciallægen om eventuelle andre sygdomme samt medicin forbrug. Sammen lægger du og speciallægen plan for det videre forløb. Du informeres endvidere om operation, forløb og komplikationer samt hvad du kan forvente af resultat.

Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, på operationsdagen og til kontroller. Du får både mundtlig og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb.

Operationen

Foregår i lokal bedøvelse. Der lægges et snit bag øret. Herefter formes brusken enten under slibning eller ved at ridse i ørebruskens overflade. I enkelte tilfælde fjernes lidt brusk. Der syes med en tråd bag øret. Der lægges en hovedforbinding, som skal sidde i 7 dage.

Man tilstræber ikke, at øret skal lægges for tæt ind til hovedet, da dette ser unaturligt ud.

Forløb

I de første 2 døgn efter operationen skal man undgå at få hovedet nedad, endvidere skal man sove med hævet hovedgærde.

Hovedforbindingen og trådene fjernes ca. 7 dage efter operationen. I 2-3 uger efter at bandagen er fjernet, skal man anvende et pandebånd om natten. Det tilrådes at dette pandebånd også anvendes under sportsudøvelse. Arret ligger bag øret og kan stort set ikke ses.

Bivirkninger

Det er ikke ualmindeligt, at man er øm i det opererede område ved berøring i nogle måneder efter operationen. Desuden kan der være mindre hævelse og rødme.

Komplikationer

Efter operationen kan der i sjældne tilfælde opstå blødning med blodansamling til følge. Endvidere er der risiko for betændelse. Disse komplikationer kan få betydning for det blivende resultat.

Derfor skal du i de første dage efter operationen kontakte Privathospitalet på telefon: 74 30 11 30 – eller din egen læge/vagtlæge, hvis der kommer tiltagende dunkende smerter, rødme, hævelse og/eller temperaturforhøjelse.