Hvis der er ventetid i det offentlige - Eller bliver din operation aflyst?

Så har du ret til at vælge behandling på Privathospitalet Kollund.

Du har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis:

  • Tiden til undersøgelse overskrider 30 dage, fra henvisningen er modtaget
  • Hvis du er indstillet til behandling og ventetiden er mere end 60 dage.

Hvis du er henvist udredning eller skrevet op til behandling

Du kan kontakte dit regionale visitationskontor (for Region Syd er det i Vejle). Der vil sygeplejerskerne på kontoret undersøge mulighederne for hvor vidt du kan få behandling på privathospital og hvis du ønsker det, også vælge Privathospitalet Kollund.

Visitationssygeplejersken sender så i givet fald en ordre til Privathospitalet Kollund.

Visitationskontroret i Region Syddanmark kan kontaktes på Telefon: 76 63 14 75

Privathospitalet Kollund kalder dig herefter ind til undersøgelse / behandling.

 

Har du brug for hjælp og information om patienterettighederne?
- - - Ring 81 40 20 10

Privathospitalet Kollund har indgået aftale med de Danske Regioner om behandling af patienter under det udvidede frie sygehusvalg.

Læs mere:

Region Syddanmark
Den Regionale Visitation

Brancheforeningen Sundhed Danmark
Privathospitaler

Læs om dine rettigheder som patient:
Frit sygehusvalg og udredningsret | Sundhedsministeriet (sum.dk)

Læs også:
Mere om Frit Sygehusvalg

Patientkontorer i andre regioner:

Region Hovedstaden:
Enhed for patientvejledning
Tlf.: 38 64 99 00
Mail:  fritvalg@rh.regionh.dk

Region Sjælland:
Tlf: 70 15 50 01
Mail: patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Region Nordjylland:
Tlf.: 97 64 80 10
Mail: patientkontor@rn.dk
Web: Patientkontroret Region Nord

Region Midtjylland:
Tlf.: 78 41 04 44
Mail: patientkontoret@rm.dk
Web: Patientkontoret Region Midt