Hvis der er ventetid i det offentlige - Eller bliver din operation aflyst?

Så har du ret til at vælge behandling på Privathospitalet Kollund.

Hvordan gør du?
(For patienter i Region Syddanmark)

Hvis du er henvist til udredning/undersøgelse (og ikke har været på sygehuset endnu)

Hvis du venter på at blive udredt/undersøgt eller få foretaget en diagnostik undersøgelse:

  • Har du mulighed for selv at finde og henvende dig til et privathospital, som kan undersøge dig på regionens regning.
  • Muligheden gælder dog kun patienter, der er nyhenviste til udredning eller undersøgelse.
  • Du skal bruge det indkaldelsesbrev, du modtager fra sygehuset for at kunne benytte tilbuddet. (Gælder ikke patienter, der venter på behandling).

 

Du skal gøre følgende:

Inden du ringer til privathospitalet skal du have fundet følgende frem:

1. Indkaldelsesbrevet fra det regionale sygehus, som du også skal medbringe når du møder på privathospitalet. På indkaldelsesbrevet skal det fremgå at du er henvist til udredning.
Du kan finde en kode UD  eller B1 på brevet i et af hjørnerne. Denne kode skal du oplyse, når du ringer til privathospitalet.
Læs Hvordan her....

2. Henvisningen til sygehuset, som du også skal medbringe når du møder på privathospitalet. Henvisningen kan du finde på sundhed.dk.
Læs Hvordan du finder din henvisning her...

3. Du kan nu selv kontakte privathospitalet direkte ved at skrive på sikkermail@privathospitaletkollund.dk eller sende dine papirer ind med post. Vi vil herefter finde ud af, om vi har mulighed for at undersøge dig.

4. Hvis du ikke kan finde den undersøgelse, som du er henvist til, eller hvis der ikke er et privathospital, som tilbyder undersøgelsen, skal du kontakte Regional Visitation via formular på hjemmesiden www.rsyd.dk/kontaktvisitation.

 

Hvis du er henvist eller skrevet op til behandling

Hvis du er henvist til behandling, skal du udfylde en kontaktformular på www.rsyd.dk/kontaktvisitation for at få mulighed til at blive visiteret til et privathospital.

Du bliver efterfølgende kontaktet af det regionale visitationskontor i Vejle og sygeplejerskerne på kontoret undersøger mulighederne for at du kan få behandling og sender i givet fald en ordre til Privathospitalet Kollund.

Privathospitalet Kollund kalder dig herefter ind til undersøgelse / behandling.

Privathospitalet Kollund har indgået aftale med de Danske Regioner om behandling af patienter under det udvidede frie sygehusvalg.

Læs mere:

Region Syddanmark
Den Regionale Visitation

Brancheforeningen Sundhed Danmark
Privathospitaler

Læs om dine rettigheder som patient:
Frit sygehusvalg og udredningsret | Sundhedsministeriet (sum.dk)

Læs også:
Mere om Frit Sygehusvalg

Patientkontorer i andre regioner:

Region Hovedstaden:
Enhed for patientvejledning
Tlf.: 38 64 99 00
Mail:  fritvalg@rh.regionh.dk

Region Sjælland:
Tlf: 70 15 50 01
Mail: patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Region Nordjylland:
Tlf.: 97 64 80 10
Mail: patientkontor@rn.dk

Region Midtjylland:
Tlf.: 78 41 04 44
Mail: patientkontoret@rm.dk