Vi har til huse i Kollund, der er smukt beliggende ved Flensborg Fjord ganske tæt på den dansk-tyske grænse. Vores flotte bygning husede tidligere et plejehjem og ligger derfor roligt placeret op ad en smuk æblehave og med præstegården som nærmeste nabo.

Bygningerne er blevet gennemgribende moderniseret og fremstår i dag som et moderne og velfungerende privathospital. Der er gode parkeringsmuligheder umiddelbart ved privathospitalet og let adgang med kørestol eller lignende ad rampe eller elevator.

Privathospitalet Kollund fejrer 10 års jubilæum i 2013

Ti år efter indvielsen og en beskeden start huser Privathospitalet Kollund otte lægefaglige specialer, 20 fuldtidsmedarbejdere og en stor stab af speciallæger. For nylig opnåede hospitalet regionernes DDKM-akkreditering.

Hospitalets start

Det lille hospital med den store udsigt til Flensborg Fjord åbnede for ambulante, kirurgiske patienter den 13. marts 2003. Kresten Philipsen tidligere amtsborgmester i Sønderjyllands Amt var medlem af bestyrelsen, specielt udvalgt af hospitalets hovedinvestor og bestyrelsesformand, Fleggaard-koncernens stifter, Hans Frede Fleggaard. En anden af det ny privathospitals investorer, hospitalets cheflæge, speciallæge Asmus Overbeck Pedersen, havde udstukket planen for gradvist at udvikle og udvide hospitalet med lægefaglige specialer og med al fornøden teknologi. Ventelistegarantien var netop indført. Patienter som blev henvist fra det offentlige sygehusvæsen var grundlaget for at kunne drive privathospitalet.

Privathospitalet Kollund skulle drives på forretningsmæssige vilkår, men de faglige og etiske principper var og er præcis de samme, som i det offentlige sygehusvæsen. Målet var at være lige så dygtige og helst dygtigere end kollegerne i det offentlige system. Forudsætningen for det, var en løbende investering i teknologi, uddannelse og medarbejdere.

10 år efter

Ti år efter opstarten af Privathospitalet Kollund, ejes og ledes hospitalet af ægteparret Carsten Bruun og Elin Nielsen-Gehrt. Han er speciallæge i ortopædkirurgi og hospitalets cheflæge. Hun er direktør og ansvarlig for administration og HR.

Der er 20 fast ansatte medarbejdere i huset og en større stab af fast tilknyttede speciallæger, som varetager de lægefaglige specialer såsom bla. rygkirurgi, ortopædkirurgi,organkirurgi, endoskopi, plastikkirurgi, gynækologi.

Behandlingsgarantien fra 2003 var og tidligere det økonomiske fundament under driften, men hospitalet behandler nu helt overvejende privatforsikrede patienter og patienter, som selv betaler. Hospitalet har investeret i ny teknik og teknologi som ultralydsscanner og åben MR-scanner, for at være på niveau med de bedste af de offentlige sygehuse. For eksempel var hospitalet blandt de tre første danske hospitaler til at tilbyde operation for diskosprolaps ved hjælp af kikkertteknologi.

Målet i dag er et højt behandlingsniveau, høj patientsikkerhed, højt informationsniveau og minimale ventetider. For at nå målet har hospitalet dygtige fagfolk, det bedste udstyr, et hyggeligt indrettet hus og et godt serviceniveau med tid til omsorg for hver enkelt patient.

Samtidig er det muligt på et lille hospital som Privathospital Kollund at holde fast i de lidt gammeldags dyder fra de små provinssygehuse. Hospitalet er en lille, supereffektiv organisation med et rigtig rart arbejdsklima. Den gode patientoplevelse og det gode slutresultat i behandlingen er i fokus, så patienterne kan føle sig veltilpasse og trygge.

Hospitalet er ligeledes en synlig, samtaleparat og aktiv deltager i lokalsamfundet.

Akkreditering og patientsikkerhed

I 2011 nåede Privathospitalet Kollund et vigtigt mål, akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. Akkrediteringen fokuserer på patientsikkerhed, men den gennemgribende kvalitetsproces begynder allerede ved hoveddøren og rækker ud i alle hjørner og kroge i hospitalets procedurer. Der er tale om en aldrig ophørende proces, hvor hospitalet selv og eksterne auditører holder kritisk øje med, at bedste praksis i dag ikke falder i søvn på en pude af vanetænkning i morgen.

Akkrediteringen er et udtryk for de høje krav om specialisering og optimering, som hele det danske sundhedssystem er underlagt i dag.

Vores historie Privathospitalet Kollund Indretning og faciliteter Overnatningsmuligheder Kvalitetssikring Personale Ledige stillinger Bestyrelsen Virksomhedsgrundlag Klager