Fjernelse af overskydende hud på låret er en operationsmetode man benytter sig af for at reducere den løse hud efter større vægttab eller efter (store) fedtsugninger.

Forventet resultat

Ved fjernelse af overskydende hud på låret kan man mindske en stor del af besværet med løs og hængende hud efter større vægttab. Man må dog forvente at der kan forekomme uregelmæssigheder i hudens kontur i forbindelse med helingen. Fjernelse af overskydende hud bør først foretages, når du har en vægt, som er stabil og er tilfreds med. Hvis du er overvægtig må du tabe dig først. Hvis du taber dig efter operationen kan huden igen blive slap og rynket.

Holdbarhed

Ved plastik- og kosmetisk kirurgi arbejdes der med huden og det underliggende bløde væv. Disse væv er meget påvirkelige af såvel ydre påvirkninger såsom rygning, sol, make-up, kemikalier etc. som alder og  arvelig disposition. Man kan derfor ikke give nogen garantier for holdbarheden af operationerne men vi vil løbende rådgive dig om hvordan du efterbehandler din operation bedst muligt.

Rygning er ikke tilladt 6 uger før og 3 uger efter operationen jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da det giver forsinket sårheling med risiko for grimme ar samt mangedoblet risiko for betændelse.

Forundersøgelse

Her vurderes strukturen omkring lår og ben samt mulighederne for at opnå et godt resultat ved en operation. Huden vurderes desuden mhp. elasticitet. Herefter bliver du vejledt om hvilken metode, der skal bruges netop hos dig, samt om arrenes beliggenhed. Derudover undersøges det om du i øvrigt er rask og om du forventes at kunne klare operation og bedøvelse. Det er vigtigt at informere speciallægen om eventuelle andre sygdomme samt medicinforbrug.

Sammen lægger du og speciallægen plan for det videre forløb. Du informeres endvidere om operation, forløb og komplikationer samt hvad du kan forvente af resultat.

Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, på operationsdagen og til efterfølgende kontroller. Du får både mundtlig og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb.

Operation

Kirurgen markerer på indersiden af lårene det område af huden, som skal fjernes. I nogle tilfælde lægger man et snit langs lyskebåndet og ned på indersiden av låret. Operationen udføres i fuld bedøvelse. Hud og underhud fjernes. Man syr såret sammen i to lag med sting som opløser sig selv. Derefter lægges der en komprimerende forbinding på. Dette gøres for at hindre efterfølgende blødning og hævelse.

Efter operationen

Det vil føles og være stramt i såret den første tid. Man bør derfor være forsigtig med større aktivitet de første 3 uger indtil huden er vokset fast. Ofte er man lidt blå i huden, aftagende med gul, dette skyldes små blødninger i underhuden. Hvis man har lagt et snit langs lyskebåndet for at reducere mest mulig løs hud, ser man ofte at dette ar med tiden glider lidt ned på låret. Dette skyldes det stærke træk der er, på arret, fra huden nedenfor.

Komplikationer

Infektion kan, som ved alle indgreb, opstå i efterforløbet. Det viser sig ved at huden bliver varm, øm og rød og at du måske får feber. Hvis du får sådanne symptomer må du tage kontakt til Privathospitalet Kollund på telefon 74 30 11 30 – evt. til egen læge eller vagtlæge. Sædvanligvis kan infektionen behandles med antibiotika som eneste behandling.

Blødning kan opstå i efterforløbet af dette indgreb. Alle har mindre blødninger i underhuden efter et indgreb, men hvis du får en pludselig, kraftig hævelse i det opererede området bør du kontakte Privathospitalet Kollund, 74 30 11 30 – evt. egen læge eller vagtlæge. Det kan efterfølgende være nødvendigt at åbne såret let for at standse blødningen. Sædvanligvis kan man dog lukke huden umiddelbart igen og det bør ikke give nogen større forlængelse af ophelingen.