Undersøgelse og behandling af Hjerte og Kredsløb

På Privathospitalet Kollund kan vi tilbyde udredning af medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme.

Specialet Kardiologi beskæftiger sig med

  • Medicinske Hjertesygdomme
  • Forkalkning i hjertet
  • Forhøjet blodtryk
  • Smerter ved hjertet (Angina Pectoris)
  • Rytmeforstyrrelser (Arhytmi)
  • Hjerteklapsygdomme

 

Der kan tilbydes:

  • Grundig undersøgelse
  • Hjertekardiogram
  • Ekko-kardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet)
  • Blodprøveprogram

 

Vi har aftaler med sundhedsforsikringer, sygeforsikringen “danmark” og med Danske Regioner.

Læs mere om hvordan du kan komme til undersøgelse => her

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

M: info@privathospitaletkollund.dk

 Find vej – Google Maps

Frank-Peter Elpert

Overlæge, Ph.D.
Speciallæge i Intern Medicin og Kardiologi

Saboor Kabir

Overlæge,
Speciallæge i Intern Medicin og Kardiologi

Tidsbestilling: 74 30 11 30


Patientinformation

1.

2.