Undersøgelse og behandling af Hjerte og Kredsløb

På Privathospitalet Kollund kan vi tilbyde udredning af medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme.

Specialet Kardiologi beskæftiger sig med

Medicinske Hjertesygdomme
Forkalkning i hjertet
Forhøjet blodtryk
Smerter ved hjertet (Angina Pectoris)
Rytmeforstyrrelser (Arrytmi)
Hjerteklapsygdomme
Der kan tilbydes:
Grundig undersøgelse
Hjertekardiogram
Ekko-kardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet)
Arbejds-EKG (cykeltest)
Blodprøveprogram
Vi har aftaler med sundhedsforsikringer, sygeforsikringen “danmark” og med Danske Regioner.
Læs mere om hvordan du kan komme til undersøgelse => her

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

M: info@privathospitaletkollund.dk

 Find vej – Google Maps

Frank-Peter Elpert

Overlæge, Ph.D.
Speciallæge i Intern Medicin og Kardiologi

 

 

 

Saboor Kabir

Overlæge,
Speciallæge i Intern Medicin og Kardiologi

 

 

 

 

Tidsbestilling: 74 30 11 30


Patientinformation

1.

2.