Undersøgelse og behandling af sygdomme i nervesystemet

Privathospitalet Kollund tilbyder undersøgelse og behandling indenfor Neurologi i Fredericia.

Neurologi er dét lægelige speciale der beskæftiger sig med diagnostik og behandling af sygdomme der rammer menneskets nervesystem. Nervesygdomme spænder bredt og omfatter hovedpine sygdomme (f.eks. migræne, spændingshovedpine og klyngehovedpine), hjerneblodpropper, hjerneblødninger, epilepsi, sklerose, rystesyge (f.eks. Parkinson sygdom), nervebetændelse (polyneuropati), muskelsygdomme (myopati) og demens sygdomme.

Specialet Neurologi beskæftiger sig på Privathospitalet Kollund bl.a. med:

1. Epilepsi

2. Dissemineret sklerose

3. Blodprop i hjernen/hjerneblødning

4. Nervebetændelse

5. Demensudredning

6. Hovedpine

7. Parkinson og Essentiel Tremor (Rystesyge)

Endvidere gives råd og vejledning, herunder 2nd opinion

 

Konsultation

 

Privathospitalet Kollund – Fredericia afdeling
Bødkervej 3, 7000 Fredericia

 

Neurologien på Privathospitalet Kollund varetages af speciallæge og Ph.d. Mustapha Itani.

Mustapha Itani

Speciallæge i Neurologi, Ph.d.

 

 

 

Mustapha Itani er speciallæge i hjerne- og nervesygdomme med dagligt virke på Odense Universitets Hospital (OUH). Han blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 2010 og gennemførte sin 5-årige videreuddannelse til speciallæge med ophold på Vejle, Kolding og Odense sygehus.

Mustapha Itani har en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet (SDU) baseret på international forskning omkring nervebetændelse hos patienter med type 2 sukkersyge.

Han underviser og er eksaminator på medicinstudiets kandidatdel på SDU og er forfatter og medforfatter på flere videnskabelige artikler publiceret i både nationale og internationale tidsskrifter.

Tidsbestilling: 74 30 11 30