På Privathospitalet Kollund gør vi vort bedste for hver patient, og det er vores erklærede målsætning, at alle patienter får et godt og behageligt ophold hos os.

Skulle du alligevel være mindre tilfreds og føler dig dårligt eller forkert behandlet, kan du meddele dette til ledelsen på Privathospitalet Kollund, hvor din klage vil blive set på med grundighed og alvor.

Direktionen for Privathospitalet Kollund

Elin Nielsen-Gehrt
Direktør

Telefon: 74 30 11 43
Mail: eng@privathospitaletkollund.dk

Offentlige klageinstanser

Patientombuddet

Hvis du mener, at der er sket en faglig fejl, har du desuden mulighed for at klage til Patientombuddet, der fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Patientombuddet behandler også klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patientforsikringens afgørelser om erstatning samt behandling af utilsigtede hændelser.

Patientombuddet
Frederiksborggade 15, 2.sal
1360 København K

Tlf.: 72 28 66 00 (Telefontid dagligt 10-14)
Fax.: 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk
Hjemmeside: www.patientombuddet.dk

Patienterstatningen

Som patient i Danmark er du omfattet af Patienterstatningen. Patienterstatningen træffer afgørelse i sager, der omfatter skader sket i forbindelse med behandlinger på offentlige og private hospitaler.

Hvis du mener, at der i forbindelse med din behandling på Privathospitalet Kollund er sket en patientskade, kan du henvende dig til Privathospitalet Kollund eller Patienterstatningen.

Patienterstatningen
Nytorv 5, 3. sal,
1450 København K

Telefon: 33 12 43 43
E-mail: pf@patienterstatningen.dk
Web: www.patienterstatningen.dk

Vores historie Privathospitalet Kollund Indretning og faciliteter Overnatningsmuligheder Kvalitetssikring Personale Ledige stillinger Bestyrelsen Virksomhedsgrundlag Klager