På operationsdagen skal patienten møde fastende.

Det vil sige at man i de sidste 6 timer inden mødetidspunktet ikke må indtage fast føde eller nogen form for mælkeprodukter (f.eks. mælk, ost, yoghurt).

Derimod må man gerne drikke klare væsker (f.eks. saft, juice uden frugtkød), kaffe og te uden mælk/fløde og vand indtil 2 timer før mødetidspunktet. At drikke sukkerholdige væsker inden en operation giver større velvære både inden og efter operationen.
Tyggegummi må bruges indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Man må ryge indtil 2 timer før mødetidspunktet. Det skal pointeres at rygning generelt kan medføre komplikationer i forbindelse med kirurgi og bedøvelse og dermed forringe chancen for et godt resultat.

Rygning bør som udgangspunkt stoppe 6 uger før og 3 uger efter et kirurgisk indgreb jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.