Opvågningsafdelingen har 5 pladser og er bemandet med opvågningssygeplejersker, som har stor erfaring med at pleje nyopererede patienter.
Opvågningsafdelingen har udstyr til overvågning af vejrtrækning, blodtryk og puls.

Hvad sker der når du kommer på opvågningsstuen?

Du bliver modtaget af en opvågningssygeplejerske, som kontrolerer din vejrtrækning, puls og blodtryk.
For at være sikker på, at du får ilt nok, får du et iltkatheter i næsen. Iltkatheteret skal sidde i næsen, til du er helt vågen.
Når du er helt vågen, bliver du tilbudt mad og drikke.

Hvordan behandles dine smerter?

For at sikre at du ikke har smerter, får du en standard smertebehandling, som der er erfaring for holder smerterne væk. Mennesker reagerer ikke ens på smerter. Derfor vil der ud over standard smertebehandlingen altid blive taget individuelle hensyn til patienterne.
Smertebehandlingen foregår altid i et tæt samarbejde med anæstesilægen.
I forbindelse med flere at de operationer, der bliver foretaget på Privathospital Kollund, bliver der lagt et smertekatheter ind i operationsområdet. Der kobles en pumpe til katheteret, som hele tiden pumper smertestillende medicin ind i operationsområdet.

Hvordan behandles smerter når du kommer hjem?

Du tilrådes at have smertestillende medicin klar til du kommer hjem. I de fleste tilfælde kan smerterne klares med panodil og ibuprofen, som kan købes i håndkøb.
Inden du udskrives, får du information om, hvordan du skal forholde dig til smertebehandling der hjemme.
Er det nødvendigt med anden form for smertebehandling, som er receptpligtig, får du recept med hjem.

Hvordan behandles der for kvalme?

I forbindelse med bedøvelse og operation kan nogen patienter få kvalme. Kvalmen behandles med medicin, som forebygger kvalme.
De bedøvelsesmidler og operationsteknikker der bruges i dag, betyder, at det er meget få patienter, der får kvalme.

Hvad sker der, hvis du skal være indlagt?

Når du er helt vågen, bliver du flyttet til en enestue.
Indtil du er klar til at blive udskrevet, vil der være sygeplejersker til stede, som tager hånd om de behov du har f.eks. smertebehandling. Opstår der problemer, kan lægen altid tilkaldes.

Hvad sker der, når du udskrives?

Alle får inden udskrivelsen information om, hvordan operationen er gået og hvordan det videre forløb er omkring efterkontroller.
Udskrives du umiddelbart efter operationen, skal du være i nærheden af eller kunne komme i kontakt med en voksen person. Du kan i det første døgn efter operationen være påvirket af bedøvelsen og operationen.

Hvordan kommer du hjem?

Du må ikke selv køre bil eller cykle hjem, når du udskrives. En voksen person skal ledsage dig.
Ligeledes må du ikke betjene farligt maskineri eller indtage alkohol