Hvordan foregår forundersøgelsen
En forundersøgelsen på Privathospitalet Kollund varer 30-40 minutter. Du bliver spurgt til din sygehistorie, symptomer, medicin, tidligere behandling og røntgenundersøgelser som har sammenhæng med de problemer, du har.
Desuden foretager lægen en såkaldt objektiv undersøgelse. Undersøgelsen omfatter ryg, arme og ben samt andre legemlige funktioner, som kan tænkes at have sammenhæng med dit aktuelle sygdomsbillede.
Efter undersøgelsen diskuteres et evt. behov for yderligere undersøgelser. Det kan f.eks. dreje sig om blodprøver, røntgenundersøgelser eller MR-scanning. Undersøgelserne rekvireres de steder, du måtte ønske det.

Hvad sker der, når undersøgelsesresultaterne foreligger?
Når undersøgelsesresultaterne foreligger, kontakter vi dig med henblik på planlægning af det videre forløb. Sædvanligvis vil der blive tale om en opfølgende konsultation, hvor røntgenbilleder, scanning etc. gennemgås, og i samråd med dig lægger vi en plan for det videre forløb.
Har undersøgelsesresultaterne vist, at din problemstilling kan afhjælpes med en operation, vælges behandlingssted i samråd med dig. Det kan enten være på Privathospitalet Kollund eller et offentligt hospital. Vælger du operation på et offentligt hospital, skriver vi en henvisning.
Du bør være opmærksom på, at din praktiserende læge kan besidde værdifulde oplysninger om din sygdom, der kan være vigtige ved undersøgelsen. Det kan f.eks. dreje sig om blodprøvesvar, røntgenbeskrivelser eller andet relevant.

Tag gerne en pårørende med
Du er altid velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelsen.