Spinalstenose betyder “forsnævring af rygmarvskanalen” og opstår p.g.a. aldersrelaterede slid-forandringer mellem diskus og hvirvlernes led. Der dannes brusk- og knogleudvækster omkring rygkanalen, som klemmer nerver og rygmarvshinder sammen, og som følge heraf opstår der smerter og føleforstyrrelser i benene.

Generne ved spinalstenose starter typisk snigende, idet man langsomt udvikler disse smerter og føleforstyrrelser i det ene eller begge ben, når man går. Man klarer kun kortere gangdistancer, og mange gange kan man ikke gå mere end 50-100 meter, før man er nødt til at standse op, for at få generne til at forsvinde. Typisk har man derimod ingen større problemer med at cykle.

Tilstanden ligner meget den såkaldte “vindueskiggersyge”, hvor problemerne skyldes åreforkalkning i benene, hvor det ved spinalstenose drejer sig om tryk på nerverne i ryggen.

Sygdommen er langsomt fremadskridende, men kan i mange tilfælde afhjælpes med en operation.

Hvordan undersøges der for spinalstenose?
Før en kirurgisk behandling af spinalstenose kan finde sted, skal du undersøges af en speciallæge. undersøgelse for spinalstenose omfatter blandt andet MR-scanning.

Hvordan behandles for spinalstenose?
Ved operation fjernes de brusk- og knogleudvækster, som giver forsnævringen i rygkanalen, også en eventuel diskusprolaps. Operationen foregår gennem et snit bagtil over lænden, hvor muskulaturen løsnes i begge sider. Der laves et lille vindue ind til rygkanalen, og der “renses” op, indtil nerverne ligger synligt frie.

Hvor høj er succesraten?
Ved operation for spinalstenose afhjælpes symptomerne i benet/benene, og ca. 80 % af patienterne oplever en bedring. Indgrebet er dog også forbundet med risici, bl.a. blødning, infektion, nerveskade etc. Dette gennemgår kirurgen alt sammen omhyggeligt med dig i forbindelse med planlægning af operationen.

Hvad sker der efter operationen?
Efter operationen bliver du observeret nogle timer på opvågningsstuen, hvorefter du bliver flyttet til din enestue.

De første 1-2 timer efter operationen skal du ligge på ryggen, men herefter må du gerne komme op at sidde på sengekanten og/eller tage de første skridt. I dagene efter kan og bør du op at gå og lave lette øvelser.

Såret syes inden i huden med opløselig tråd, og der sættes små plastre over såret. Plastrene må fjernes efter 8 dage. Det yderste plaster kan skiftes, hvis der skulle komme gennemsivning. Der er ingen tråde, der skal fjernes.

Hvornår kan jeg udskrives?
Du kan udskrives 1-2 dage efter operationen, og du kan transporteres hjem siddende. Du må dog ikke selv køre hjem, men bør følges hjem af en ledsager, taxa eller Falck. Du får udleveret smertestillende tabletter til brug i de første dage efter operationen og evt. recept på yderligere medicin. Får du yderligere behov for at forlænge medicineringen, bedes du kontakte din egen praktiserende læge.

Hvad må jeg efter operationen?
Efter hjemkomst anbefaler vi, at du undgår at belaste ryggen. Du må meget gerne være i aktivitet, gå og cykle, men du skal undgå at løfte, skubbe, trække de første 3 måneder. Ligeledes kan det være svært at sidde ned i længere tid ad gangen i starten. Hvis der opstår smerter i benet, ryggen eller føleforstyrrelser, bør du respektere dette og hvile ryggen.

Kontrol og genoptræning efter operationen
Omkring 6 uger efter operationen tilbyder vi dig at komme til kontrol her på hospitalet, hvor vi vil kontrollere ryggens funktion og rådgive dig om det videre forløb.
Der kan evt. aftales en telefontid i stedet.

Ved udskrivelsen sendes der en henvisning til fysioterapien i din hjemkommune mhp. rygskole eller genoptræning. Dette foregår de fleste steder efter 6-8 uger.

Kan der opstå smerter og føleforstyrelser efter operationen?
Det er almindeligt, at der kommer “tilbagefald” af smerter eller føleforstyrrelserne i benet i de første 2-4 måneder, typisk som reaktion efter belastning. Dette kræver normalt ingen særlig behandling udover aflastning og smertestillende tabletter.

Skulle symptomerne være kraftigere, eller svinder de ikke i løbet af et par dage, vil vi bede dig om at kontakte os eller egen læge/vagtlæge for en vurdering.
Hvor længe vil jeg være sygemeldt?
Du kan forvente at starte arbejde på deltid og uden tung fysisk belastning efter 6-8 uger. Sygemelding foregår via din egen praktiserende læge.