Almene Forholdsregler

Information ved forundersøgelsen

Når du kommer til forundersøgelse på Privathospitalet bliver du informeret af kirurgen mhp.

  • at du ved hvad operationen indebærer
  • at du ved hvad du kan forvente af resultat
  • at du kender det planlagte forløb efter operationen
  • at du er informeret om forholdsregler efter operationen
  • at du kender de risici og mulige senfølger operationen medfører
  • at der er indhentet informeret samtykke

 

Betænkningstid

Inden du tager en beslutning om at få foretaget et kosmetisk indgreb, er det vigtigt, at du tænker dig godt om. Derfor kan du, ifølge loven om kosmetiske behandlinger, ikke få tid til operation, før der er gået mindst 1 uge efter forundersøgelsen. Hvis du derefter bestemmer dig for en operation, kan du kontakte Privathospitalet Kollund, så finder vi en tid til indgrebet, som passer ind i din kalender.

Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, på operationsdagen og til efterfølgende kontroller. Du får både mundtligt og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb.

2 uger før operationen

Undgå medicin, som indeholder acetylsalicylsyre, E-vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Undgå alle former for naturmedicin 3 uger før operation. Rygning er ikke tilladt 6 uger før og 3 uger efter operationen jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da det giver forsinket sårheling med risiko for grimme ar samt mangedoblet risiko for betændelse. Det vil sige, at patienten ikke må ryge eller bruge nogen form for nikotin præparater, nikotinplastre, nikotin-tyggegummi mm. i de sidste 6 uger.

Såfremt du op til operationstidspunktet føler dig utilpas, så som forkølelse, influenza eller andre symptomer eller har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakte Privathospitalet Kollund så hurtigt som muligt, da operationen evt. vil blive udsat. Har du haft infektion svarende til luftvejene/bihuler/hals/urinveje eller infektion i tand/tandkød, sår/bylder eller blå mærker bedes du ligeledes kontakte Privathospitalet Kollund.

24 timer før operationen

Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen.

På operationsdagen

Hvis du skal i fuld bedøvelse skal du møde fastende (se vedr. fasteregler) nogle timer før operationen. Du bliver modtaget i receptionen af personale, der anviser en sengestue. Herefter kommer narkoselægen og kirurgen. Vi gennemgår operationsplanen, type samt placering af arrene, endvidere får du mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt operationsoptegning. Hvis operationen er i lokal bedøvelse behøver du ikke at faste og møder op kort før operationstidspunktet. Du må dog påregne at der kan forekomme ventetid, da operationerne ikke altid holder den planlagte tid.

Al form for make-up samt neglelak fjernes før operationen. Ingen creme i ansigtet ved ansigtsoperationer og ingen creme på kroppen, hvor der skal opereres. Undgå ligeledes, ved brystoperationer, at bruge deodorant. I behårede områder, hvis ikke andet er aftalt, bør hårene fjernes omkring operationsområdet, ca. 1 uge før. Undlad kontaktlinser og efterlad smykker hjemme. Eventuelle piercinger bør ligeledes undlades og fjernes inden operationen.

Sukkersyge og blodtryksforhøjelse skal være velreguleret. Anvender du astma medicin, migrænemidler etc. bedes dette medbragt på operationsdagen.

Efter operationen

Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af Privathospitalet Kollund. Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin eller lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og mundtlig information.

Du må ikke selv føre bil efter en operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin. Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er nyopereret. Du bør også have en ledsager med på hjemturen, hvad enten du tager tog/bus/taxa.

Forbinding

Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjernelse. Endvidere kan der blive lagt en stram, støttende forbinding, der skal sidde i 1-2 uger og som bliver fjernet her på klinikken. Øvrige forbindinger bliver du instrueret i.

Så længe arrene er røde, bør de ikke udsættes for sollys, da dette kan give grimme og misfarvede ar. Det anbefales at plasterbehandle arrene med papirplaster der kan købes, bl.a. på apoteket. Behandlingen strækker sig over 4-6 mdr. evt. længere afhængig af hvordan arret ser ud. Plastrene masserer huden således at helingen går hurtigere.

Holdbarhed

Ved plastik- og kosmetisk kirurgi arbejdes der med huden og det underliggende bløde væv. Disse væv er meget påvirkelige af såvel ydre påvirkninger såsom rygning, sol, make-up, kemikalier etc. som alder og arvelig disposition. Man kan derfor ikke give nogen garantier for holdbarheden af operationerne men vi vil løbende rådgive dig om hvordan du efterbehandler din operation bedst muligt.

Komplikationer

Ved enhver operation, kan der være risiko for følgevirkninger af bedøvelse, infektion, blødning, hævelse, væskeansamling og smerter. En infektion kan vise sig ved pludselig feber, rødme, hævelse eller tiltagende smerter. Man kan vælge at behandle det med antibiotika, sårskiftning og i sjældne tilfælde yderligere operation. Får du disse symptomer skal du kontakte Privathospitalet, din læge eller vagtlæge.

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

Privathospitalet Kollund – Fredericia afdeling
Bødkervej 3, 7000 Fredericia

Jesper Halling

Speciallæge i Plastik- og Kosmetisk Kirurgi

Christian Jordening

Speciallæge i Plastik- og Kosmetisk Kirurgi

 

F.eks.:

Gratis forundersøgelse i august – oktober 2018 (normalt 825,-)

Brystforstørrende operation (all inclusive) fra kr. 27.500,-

Fedtsugning fra kr. 12.020,-