Introduktion

Ved brystforstørrende operation kan der bruges forskellige typer af implantater (brystproteser) til at opnå det ønskede resultat. Fælles er at der er tale om kunstmaterialer med større eller mindre indhold af silikone.

Hvad er silikone?

Silikone er som grundsubstans ikke farligt. Silikone udvikles af silicium, der findes i naturen, ved at tilføre kulstof og ilt. Gennem de sidste 50 år er silikone blevet anvendt til deodoranter, shampoo, læbestifter, hårlak og i mange af vores fødevarer. Silikonen er også anvendt bredt inden for lægeverden, bl.a. til at overtrække kanyler, pacemakere, kunstige hofter og hjerteklapper. Silikone er anvendt gennem de sidste 30 år til brystimplantater.

Er silikone farlig?

Efter mange års omfattende, videnskabelige undersøgelser både i USA og Europa er det fastslået, at der intet belæg er for, at silikone- implantater kan medføre sygdom. National Health Studies i USA udgav i 2003 en konklusion på års studier af risikoen ved silikone-brystimplantater. Også denne fastslår, at der heller ikke på lang sigt er nogen sammenhæng mellem bryst-implantater og risikoen for at udvikle brystkræft. Det fremgår også af konklusionen, at der ingen sammenhæng er mellem brystimplantater og bindevævssygdomme.

Hvor stærke er silikone-implantater?

De implantatfirmaer, der bruges på Privathospitalet Kollund (EUROsilicone og Mentor) stiller absolut strengeste krav til implantaternes styrke og holdbarhed. Hvert enkelt implantat gennemgår en lang række tests og styrkeprøver, inden det forlader fabrikken. En silikoneprotese skal f.eks. have en strække-evne på over 500 %. Selve silikone-indholdet skal altid have 100 % korrekt styrke, sammenhæng og form. I fagsproget kaldes det cohesivitet og viskositet.

Hvor længe holder et siliconeimplantat ?

Implantaterne kan briste ved slag eller traume mod brystet. Desuden bliver implantaterne udsat for slitage i kroppen gennem årene, og det kan medføre, at der efterhånden slides hul i selve skallen på implantatet. Tidligere implantater har haft en gennemsnitlig holdbarhed på 10 år. Erfaringen viser at 10-15% af proteserne revner indenfor 3-10 år, hvor det kan blive nødvendigt at udskifte protesen. Man mener at de nyere implantater, som har en sammenhængende silikone, har en længere holdbarhed, fordi slitagen på silikone-skallen er meget mindre med den tykke gel, som implantaterne nu er fyldt op med.

Garanti?

Silikone-implantater kan ikke betragtes som livstids-implantater. Vores leverandører giver dog livstidsgaranti på selve implantatet, hvis de går i stykker uden traume. Anmodning om erstatnings-implantater fremsættes af kirurgen til leverandøren, og de ødelagte implantater sendes så til fabrikken for at blive undersøgt nærmere. Hvis det er en fabrikationsfejl, vil du få erstattet implantaterne.

Leverandør eller behandlingssted dækker dog ikke operations-omkostningerne ved udskiftningsoperation, hvilket du i givet fald selv må betale.

Glatte implantater

De består af ren silikone og i gennemsnit vil 10 % af patienterne udvikle kapseldannelse. Disse implantater bruges derfor ikke på Privathospitalet Kollund.

Teksturerede implantater

På Privathospitalet Kollund bruger vi implantater med overflade-teksturering (ru overflade), som har den fordel, at de minimerer kapselskrumpning, hvilket er en dannelse af arvæv omkring selve implantatet. Teksturerede implantater skal ikke masseres, idet det omkringliggende væv skal have ro til at vokse ind i overfladen med en blødere, mere elastisk og mindre bindevævsrig kapsel til følge.

Gennemsnitlig får 2 – 5 % mærkbar kapseldannelse, hvoraf dog kun få behøver fornyet operation.

Saltvandsproteser

Indeholder ikke silikone, men har en silikoneskal. Der fyldes saltvand i implantatet under operationen. Saltvandet kan sive langsomt ud af protesen således at man skal påregne med at udskifte implantatet hyppigere.

Gennemsnitlig får 2 % af patienterne mærkbar kapseldannelse.

Hvilke former har implantaterne?

Der findes både runde, dråbeformede (anatomiske) og en kombination mellem et rundt og dråbeformet implantater i utallige mål, størrelser og former.

Det er kombinationen af kvindens eksisterende brystvæv, anatomi, valg af implantat-type, form og størrelse, der vil give den endelige skål-størrelse.

Fast eller blødt implantat?

De gel-fyldte implantater indeholder en skærefast silikone-gel, også kaldet Cohesive gel. Dette betyder, at silikonen er sammen-hængende.

Der findes 3 forskellige fastheder af gel:

  • Semi-Cohesive gel – som er en blød og naturlig silikone
  • Natural-Cohesive gel – medium blød silikone
  • Very cohesive gel – fast og stivere silikone.