Injektion med binyrebarkhormon.

Langvarig overbelastning eller forkert belastning af muskler og sener kan medføre kronisk inflammation (irritation / betændelseslignende tilstand). Denne inflammation fører til smerter, hævelse samt indskrænket bevægelighed, og kan på længere sigt bevirke svækkelse af vævet.

En normal reaktion hos personer med denne lidelse er derfor at holde vævet i ro, hvilket ofte vil være tilstrækkelig behandling til at lidelsen skal gå i ro.

Af og til sker det imidlertid at lidelsen / inflammationen ikke går i ro af sig selv, og det tidsrum hvor vævet holdes i ro, og smerterne varer ved, forlænges. Dette medfører yderligere svækkelse af vævet, med risiko for bristninger samt henfald af normal sene- og muskelvæv.

I disse tilfælde kan der være indikation for lokal injektion med binyrebarkhormon, som vil dæmpe den inflammatoriske reaktion og afkorte hvileperioden, så genoptræning kan påbegyndes.

Hvis der ved undersøgelsen findes indikation for lokal behandling med binyrebarkhormon, vil du blive tilbudt at få foretaget en injektion med binyrebarkhormon (blokade). Injektionen kan evt. foretages ultralydsvejledt, hvis det skønnes vanskeligt at ramme det rigtige sted uden, f.eks. hvis det ligger dybt.

De første dage efter injektionen skal man holde sig lidt i ro til binyrebarkhormonet begynder at virke. Derefter er det vigtigt at injektionen følges op med genoptræning.

Uden genoptræning er der dels risiko for at symptomerne med smerter og indskrænket bevægelighed vil komme tilbage, dels risiko for at tilstanden i de beskadigede sener forværres og evt. yderligere bristninger vil tilstøde. Sidstnævnte vil kunne medføre at sener overrives.

Bivirkninger.

Ved injektion af enhver art er der en lille risiko for at indføre bakterier i vævet. Denne risiko minimeres ved injektionen foretages under sterile forhold efter afspritning.

Binyrebarkhormonet lægges i det inflammerede (irriterede) væv. En mindre mængde kan dog lægge sig langs med nålens forløb og lægge sig under huden. Dette vil medføre at fedtcellerne skrumper, hvilket kan give et blegt let forsænket område i huden. Dette har kun kosmetisk betydning, giver ingen gener og kan også forsvinde af sig selv.

Ved indstik af nålen kan man ramme et blodkar eller nerve. Herved kan man efterfølgende få et lille blåt mærke, som vil  forsvinde af sig selv.

En lille mængde af det indsprøjtede binyrebarkhormon kan optages i kroppen. Dette kan hos diabetikere medføre svingninger i blodsukkeret det efterfølgende døgn. Enkelte kan berette om blussende ansigt, og enkelte kvinder kan berette om let uregelmæssighed i den første menstruation efter injektionen.

Ved injektion med binyrebarkhormon blandes der ofte lidt lokalbedøvelse i sprøjten. Dette gøres for at mindske den irritation som injektionen medfører. Når lokalbedøvelsen efter et par timer ophører med at virke, kan der opstå smerter. Mod dette anbefaler vi at tage almindelige hovedpinetabletter som Panodil, eller Treo i den dosering og styrke som man plejer at tage mod f.eks. hovedpine. Maximalt 1 g. x 3 pr. døgn.

De første dage efter injektionen kan der være forværrede smerter i området, hvorfor du skal tage den lidt med ro.

Et par dage efter er smerterne normalt aftagende. Hvis smerterne ikke forsvinder, men snarere tiltager og hvis der opstår hævelse og rødme, skal du kontakte os på: 74 30 11 30 – eller opsøge din egen læge, og lade ham vurdere tilstanden.

Binyrebarkhormonet vil begynde at virke efter et par dage. Man kan nu begynde optræningen, som er en vigtig del i hele processen.

På hjemmesiden: www.sportnetdoc.dk

– kan man finde vejledning i genoptræning af diverse skader.