Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner.

Det kan være en smertefuld og langvarig affære at have kroniske seneskader, f.eks. tennisalbut, golfalbue, skade på knæskalsene (springerknæ), Achilleseneskader eller svangseneskader (hælspore). Det, der frembringer smerterne, er små bristpunkter i det bindevæv, der holder musklerne fast til knoglen.
Når traditionel behandling som aflastning, fysioterapi og injektioner med binyrebarkhormon er afprøvet uden virkning til følge, kan PRP/ACP-behandling med blodpladeberiget serum fremskynde kroppens naturlige heling ved hjælp af vækstfremmende faktorer udvundet af dine egne blodplader.
Man kan sige, det er kroppen, der selv helbreder skaden ved at få tilført et koncentrat af egne vækstfremmende faktorer der, hvor der er akut brug for dem. Vækstfremmende faktorer ligger inde i blodpladerne, som isoleres og sprøjtes ind i den syge sene.
Læs mere her i vores patientinformation.