Priser er gældende fra 1. februar 2018 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.

Behandling – Kardiologi Bedøvelse Indlagt Pris
Første konsultation 1.375,-
Efterfølgende konsultation 770,-
Telefonkonsultation 300,-
Receptfornyelse 200,-
Pris for ydelse udover konsultation:
EKG – hjertekardiogram 500,-
Ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet) 1.500,-
Arbejds-EKG 1.950,-
Hjertepakke – indeholder: undersøgelse, EKG, Ekkokardiografi, blodprøver med konklusion og rådgivning 3.500,-

Blodprøver, laboratorieprøver etc. er ikke indeholdt i prisen, faktureres ekstra efter regning.
Oversættelse af diagnose, journal etc. til fremmedsprog faktureres efter regning.

 

Tilbage