Priser er gældende fra 1. februar 2018 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.

Behandling – Kardiologi
Bedøvelse
Indlagt
Pris
Første konsultation
1.375,-
Efterfølgende konsultation
770,-
Telefonkonsultation
300,-
Receptfornyelse
200,-
Pris for ydelse udover konsultation:
EKG – hjertekardiogram
500,-
Ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet)
1.500,-
Arbejds-EKG
1.950,-
Hjertepakke – indeholder: undersøgelse, EKG, Ekkokardiografi, blodprøver med konklusion og rådgivning
3.500,-

Blodprøver, laboratorieprøver etc. er ikke indeholdt i prisen, faktureres ekstra efter regning.
Oversættelse af diagnose, journal etc. til fremmedsprog faktureres efter regning.

 

Tilbage