Hvad er symptomerne på seneknude?

Seneknuder, også kaldet Ganglion, føles som en fast og velafgrænset hævelse, der ikke er øm og som er fikseret til den underliggende bindevævsstruktur. Hævelsen kan variere i størrelse fra dag til dag. Hvis gangliet ligger så det trykker på nerver eller sener, kan det forårsage smerter, prikkende fornemmelse i fingrene eller at der fornemmes ubehag ved bevægelse af fingrene.

Hvordan foregår behandlingen?

Hvis gangliet giver generende symptomer kan man forsøge at udtømme gangliet i lokal bedøvelse, for den gelatinøse væske som det indeholder. Hvis der er daglige gener og udtømning ikke har haft blivende effekt, kan det fjernes ved operation, hvor man fjerner selve gangliet samt det område af kapslen eller seneskeden, hvorfra det udgår.
I forbindelse med operationen kan der opstå blødning og/eller hævelse, hvilket forlænger rekonvalescens-perioden, men ellers ikke påvirker resultatet. Nogle ganglier forsvinder spontant, mens en del kan komme igen også efter en operation. Dette sker i ca. 15 % af tilfældene.

Efter behandlingen

Der bliver lagt en plasterforbinding på såret, som først må tages af, når trådene skal fjernes. Forbindingen må ikke blive våd. Udenpå plasterforbindingen anlægges der en komprimerende forbinding, som allerede kan fjernes efter det første døgn.
Trådene fjernes efter 8-10 dage på Privathospitalet Kollund, hvor speciallægen samtidig kontrollerer, at operationen er forløbet tilfredsstillende.
Der vil sædvanligvis ikke forekomme mange smerter. Skulle det alligevel være tilfældet kan disse holdes i ave med smertestillende håndkøbsmedicin, f.eks. paracetamol eller ibuprofen.
Det første døgn efter operationen skal hånden holdes i ro. Herefter kan hånden bruges normalt. Det er som regel heller ikke nødvendigt at være sygemeldt, men afhænger af erhverv, idet forbindingen skal holdes ren og tør.