Hvad er kudskefingre?

Den medicinske betegnelse for kudskefingre er Dupuytrens kontraktur. Det er ofte en arvelig lidelse, som bevirker, at en eller flere fingre ikke kan strækkes ordentligt ud – oftest ring- eller lillefingeren.
Kuskefingre skyldes forandringer i håndfladen, hvor vævet i senepladen i håndfladen skrumper. Der sker en gradvist tiltagende fortykkelse omkring nogle senestrøg lige under huden. Skrumpende senestrøg ved grund- eller mellemstykket på fingrene trækker efterhånden disse ned i en bøjet stilling mod håndfladen og fingrene kan ikke længere rettes ud. Selve bøjesenerne i hånden er dog stadig normale.
I begyndelsesfasen kan sådanne knude- og strengdannelser være ømme, men dette svinder. Senere i forløbet er den største gene, at man ikke kan strække fingrene.

Behandling af kudskefingre

Almindeligvis opereres der først, når mellemleddet på fingeren har en strækkemangel på ca. 45 grader eller derover. Dog kan der være grund til at operere ved mindre udprægede tilfælde, hvis lidelsen besværliggør eller forhindrer hobby eller erhverv.
Operationen foretages dog ikke forebyggende eller i tidlige faser, da tilbagefald så meget vel kan forekomme. Operationen foregår ved at man fjerner både knude- og strengdannelserne under huden, mens kar, nerver og sener efterlades intakte. Operationen kan, i helt lette tilfælde, foretages i lokalbedøvelse – men som regel anbefaler vi dog fuld bedøvelse.

Efter behandlingen

Resultaterne af denne type operation er som regel ganske gode. Hvis strækkemanglen inden indgrebet var på ca. 45 grader, vil fingeren efterfølgende oftest kunne strækkes helt ud igen. Hvis der derimod er tale om en manglende strækkegrad på op mod 90 grader, kan det være svært at opnå at fingeren efter operationen kan strækkes til mere end 30-40 grader. Strækkemangel i fingerens grundled kan for det meste rettes helt ud.
Der bliver lagt en plasterforbinding på såret, som ikke må blive våd. Yderligere anlægges der en komprimerende forbinding udenpå. Operationssåret tilses og forbindingen skiftes hver 5. dag her på hospitalet.
Trådene fjernes efter ca. 14 dage, hvor det samtidig kontrolleres, om operationen er forløbet tilfredsstillende.
Der vil sædvanligvis ikke forekomme mange smerter, men måtte du have brug for smertestillende medicin, kan det som regel klares med almindelig håndkøbsmedicin (panodil, ibuprofen e.l.).
Det er vigtigt at starte genoptræning af fingrene tidligt efter operationen med bøje- og strækkeøvelser. Det afhænger af dit erhverv, hvornår du kan genoptage dit arbejde. Du bør dog ikke arbejde fysisk før trådene er fjernet.
Der kan ved alle operationer opstå blødning og/eller hævelse. Ved denne operation kan der desuden være problem med at få huden til at dække helt i håndfladen, når fingrene er blevet rettet ud. Huden vil dog i de fleste tilfælde hele pænt til i løbet af nogle uger. Dette kan forlænge rekonvalescens- og evt. sygemeldingsperioden, men ikke påvirke det endelige resultat.
Da fortykkelsen af senestrøgene strækker sig helt ned mellem fingrenes bøjesener, kan der være risiko for læsion af fingernerver ved operationen. Følgeskader er dog meget sjældne.