Priser er gældende fra 10. januar 2018 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.

Behandling – Gynækologi
Bedøvelse
Indlagt
Pris
Forundersøgelse
1.375,-
Efterundersøgelse
770,-
Ultralyd i forbindelse med FU og Kontrol
550,-
Ekstra indlæggelsesdøgn
4.400,-
Celleprøve (Smear test) i forbindelse med gynækologisk us.
440,-
Oplægning af spiral inkl. konsultation (spiral medbringes)
1.980,-
Udskrabning – lille i lokal bedøvelse
Lokal
Ingen indlæggelse
4.715,-
Udskrabning i fuld bedøvelse
Fuld
Ingen indlæggelse
9.100,-
Kikkertundersøgelse af livmoderhals
Lokal
Ingen indlæggelse
3.465,-
Kikkertundersøgelse af livmoder
Lokal
Ingen indlæggelse
4.620,-
Kikkertundersøgelse af livmoder m fjernelse af polyp
Fuld
Ingen indlæggelse
16.500,-
Keglesnit
Lokal
Ingen indlæggelse
6.820,-
Keglesnit
Fuld
Ingen indlæggelse
11.220,-
Laparoskopi (kikkertundersøgelse) diagnostisk
Fuld
Ingen indlæggelse
26.950,-
Laparoskopisk sterilisation
Fuld
Ingen indlæggelse
12.500,-
TVT urininkontinens-operation
Fuld
Ingen indlæggelse
30.800,-
TVT-O
Fuld
Ingen indlæggelse
30.800,-
Cystoskopi – kikkertundersøgelse af blæren
Lokal
Ingen indlæggelse
2.500,-
Cystoskopi – kikkertundersøgelse af blæren
Fuld
Ingen indlæggelse
6.500,-
Fjernelse af livmoder (transvaginal hysterektomi)
Fuld
1 dag
41.900,-
Forvægsplastik (cystocele)
Fuld
1 dag
23.100,-
Bagvægsplastik (rectocele)
Fuld
1 dag
23.100,-
For- og bagvægsplastik samtidig
Fuld
1 dag
32.890,-
Mindre vaginale indgreb i lokal bedøvelse
Lokal
Ingen indlæggelse
14.850,-
Mindre vaginale indgreb
Fuld
Ingen indlæggelse
19.250,-