Priser er gældende fra 10. januar 2018 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.

Behandling – Gynækologi Bedøvelse Indlagt Pris
Forundersøgelse 1.375,-
Efterundersøgelse 770,-
Ultralyd i forbindelse med FU og Kontrol 550,-
Ekstra indlæggelsesdøgn 4.400,-
Celleprøve (Smear test) i forbindelse med gynækologisk us. 440,-
Oplægning af spiral inkl. konsultation (spiral medbringes) 1.980,-
Udskrabning – lille i lokal bedøvelse Lokal Ingen indlæggelse 4.715,-
Udskrabning i fuld bedøvelse Fuld Ingen indlæggelse 9.100,-
Kikkertundersøgelse af livmoderhals Lokal Ingen indlæggelse 3.465,-
Kikkertundersøgelse af livmoder Lokal Ingen indlæggelse 4.620,-
Kikkertundersøgelse af livmoder m fjernelse af polyp Fuld Ingen indlæggelse 16.500,-
Keglesnit Lokal Ingen indlæggelse 6.820,-
Keglesnit Fuld Ingen indlæggelse 11.220,-
Laparoskopi (kikkertundersøgelse) diagnostisk Fuld Ingen indlæggelse 26.950,-
Laparoskopisk sterilisation Fuld Ingen indlæggelse 12.500,-
TVT urininkontinens-operation Fuld Ingen indlæggelse 30.800,-
TVT-O Fuld Ingen indlæggelse 30.800,-
Cystoskopi – kikkertundersøgelse af blæren Lokal Ingen indlæggelse 2.500,-
Cystoskopi – kikkertundersøgelse af blæren Fuld Ingen indlæggelse 6.500,-
Fjernelse af livmoder (transvaginal hysterektomi) Fuld 1 dag 41.900,-
Forvægsplastik (cystocele) Fuld 1 dag 23.100,-
Bagvægsplastik (rectocele) Fuld 1 dag 23.100,-
For- og bagvægsplastik samtidig Fuld 1 dag 32.890,-
Mindre vaginale indgreb i lokal bedøvelse Lokal Ingen indlæggelse 14.850,-
Mindre vaginale indgreb Fuld Ingen indlæggelse 19.250,-