Ultralydsvejledt Blokade med Binyrebark hormon

(Injektion af binyrebarkhormon)
 

Hvad er en binyrebark hormon blokade?

Langvarig overbelastning eller forkert belastning af muskler og sener kan medføre kronisk inflammation (betændelseslignende tilstand). Denne inflammation fører til smerter, hævelse samt indskrænket bevægelighed, og på længere sigt til svækkelse af vævet.

En normal reaktion hos personer med denne lidelse er derfor at holde vævet i ro, hvilket ofte vil være tilstrækkeligt behandling til at lidelsen skal gå i ro. Af og til sker der imidlertidig at lidelsen/ inflammationen ikke går i ro af sig selv, og det tidsrum hvor vævet skal holdes i ro, og smerterne varer ved, forlænges. Dette medfører yderligere svækkelse af vævet, med risiko for bristninger samt henfald af normal sene- og muskelvæv. I disse tilfælde kan der være indikation for lokal injektion med binyrebarkhormon, som vil dæmpe den inflammatoriske reaktion og afkorte hvileperioden, så genoptræning kan påbegyndes.

Hvis der ved utralydscanningen findes indikation for lokalbehandling med binyrebarkhormon, vil du blive tilbudt at få foretaget en ultralydsvejledt injektion med binyrebarkhormon. Ved at foretage injektionen ultralydsvejledt sikres, at behandlingen får en optimal effekt med minimal risiko.

Det er vigtigt at injektionen opfølges med genoptræning. Uden genoptræning er der dels risiko for at symptomerne med smerter og indskrænket bevægelighed vil komme tilbage, dels risiko for tilstanden i de beskadigede sener forværres og evt. yderligere bristninger vil tilstøde. Sidstnævnte vil kunne medføre, at sener overrives.

Er der bivirkninger?

Ved injektion af enhver art er der en lille risiko for at indføre bakterier i vævet. Denne risiko minimeres ved injektionen foretages under sterile forhold efter afspritning.

Binyrebarkhormonet lægges ultralydsvejledt præcist i det beskadigede væv. En mindre mængde kan dog lægge sig langs med nålens forløb og lægge sig under huden. Dette vil medføre at fedtcellerne skrumper, hvilket kan give et blegt let forsænket område i huden. Dette har kun kosmetisk betydning, giver ingen gener og kan også forsvinde af sig selv.

Ved indstik af nålen kan man ramme et blodkar eller nerve. Ved at foretage indstikket ultralydsvejledt mindskes denne risiko. Helt undgå at ramme et lille kar kan man dog ikke, og man kan efterfølgende få et lille blåt mærke, som forsvinder af sig selv.

En lille mængde af det indsprøjtede binyrebarkhormon kan optages i kroppen. Dette kan hos diabetikere medføre svingninger i blodsukkeret det efterfølgende døgn. Enkelte kan berette om blussende ansigt, og enkelte kvinder kan berette om let uregelmæssighed i den første menstruation efter injektionen.

Ved injektion med binyrebarkhormon tilblandes ofte lidt lokalbedøvelse i sprøjten. Dette gøres for at mindske den irritation som injektionen medfører. Når lokalbedøvelsen efter et par timer ophører med at virke, kan der opstå smerter. Mod dette anbefaler vi at tage almindelige tabletter som Panodil, eller Treo i den dosering og styrke, som man plejer at tage mod f.eks. hovedpine. Dog maximalt 1 g. x 3 pr. døgn.

Dagen efter er smerterne normalt aftaget. Hvis smerterne ikke forsvinder, men snarere tiltager og hvis der opstår øget hævelse og rødme, skal du kontakte os på: 74 30 11 30 – eller opsøge din egen læge, og lade ham vurdere tilstanden.

Binyrebarkhormonet vil begynde at virke efter et par dage. Man kan nu begynde optræningen, som er en vigtig del i hele processen.

På hjemmesiden: www.sportnetdoc.dk kan du finde yderligere vejledning i genoptræning af diverse skader.

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

 

 

Klaus Kamphausen

Overlæge,
Speciallæge i Diagnostisk Radiologi

Ultralyd og Ultralydsvejledt intervention
Ultralyd af de indre organer
Halskar

Christa Bluhme

Overlæge,
Speciallæge i Diagnostisk Radiologi

Muskulo-skeletal Ultralyd
Ultralydsvejledt blokade ved smertetilstande
Billeddiagnostik af især muskler, sener, led og knogler

Medlem af:
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi,
European Society of Musculoskeletal Radiology
Dansk Radiologisk Selskab

Tidsbestilling: 74 30 11 30

Patient information