Myndighederne stiller følgende krav til dig hvis du ønsker sterilisation:
Du skal være myndig, over 25 år og have fast bopæl i Danmark. I ganske særlige tilfælde kan det ske før man er fyldt 25 år.
Hvis du overvejer sterilisation kan du henvende dig til din egen læge der har vejlednings- og oplysningspligt. Vejledningen og oplysningen skal sikre at du kender og har overvejet andre muligheder. Det er vigtigt at du ike er gravid når indgrebet foretages og derfor vigtigt at du benytter prævention i tiden op til indgrebet.
Sterilisation påvirker ikke de hormonelle forhold og har dermed ingen indflydelse på menstruation eller det seksuelle liv. Graviditet kan forekomme trods sterilisation. Det skyldes, at en æggeleder kan vokse sammen igen. Det sker dog sjældent.

Operation:

Æggelederne lukkes så ægget kan passere fra æggestokken til livmoderen. Operationen varer circa en halv time og foretages som en kikkertoperation hvor der pustes luft ind i bughulen og æggelederen lukkes med en clips. Hvis det ikke er muligt via kikkert, f.eks. på grund af sammenvoksninger, må man i få tilfælde operere med et lille snit over skambenet.
Du udskrives samme dag og skal holde dig i ro, ikke løfte og der skal være en voksen hos dig det første døgn efter bedøvelsen. På grund af bedøvelsen må man ikke selv køre bil hjem.
Sygemelding: 1-2 dage
Bilkørsel frarådes i 1 uge

Bivirkninger:

Der kan forekomme let blødning fra skeden. Der kan de første dage efter operationen også forekomme smerter i skuldrene. Det skyldes den luft som er lagt ind i bughulen i forbindelse med kikkertoperationen. Dette svinder i løbet af en lille uge. Sårsmerter behandles med tbl. Panodil 2 stk. af 500 mg x 4 i døgnet, denne dosis må ikke overskrides. Evt. Tbl. Ibumetin 400 mg x 3 – 4.
Seksuallivet kan normalt genoptages efter ca. 1 uge.

Komplikationer:

Sivning eller blødning fra sårene. Kontakt Privathospitalet Kollund, Tlf. 74 30 11 30 eller din egen læge. Der kan komme betændelse, der viser sig med rødme ved såret, feber eller meget ildelugtende udflåd. I meget sjældne tilfælde kan tarmen eller blodkarrene i bughulen beskadiges under operationen.
Hvis du fortryder er det ofte muligt at genåbne æggelederne. Chancen for graviditet er da kun circa 25%. De fleste vælger i da reagensglasmetoden, hvor chancen for graviditet er større. Er man i tvivl, om hvorvidt man ønsker sterilisation, bør operationen udskydes.

Kontakt Privathospitalet Kollund, tlf: 74 30 11 30:

Ved feber
Tegn på betændelse, rødme omkring såret sivning af pus
Ved kraftige, eventuelt vedvarende smerter