Privathospitalet Kollund A/S tilbyder udredning og opstart af behandling til personer med psykiske sygdomme, krisereaktioner, stress mv. v. psykiater Leif Olstrup.

De fleste psykiske lidelser kan behandles med gode resultater, men det kræver en hurtig og målrettet indsats. På Privathospitalet Kollund A/S aftaler patienten i fællesskab med psykiateren et individuelt tilpasset behandlingsforløb med udgangspunkt i en grundig indledningssamtale.

Udredningen kan primært bestå af samtaler og – eller medicinsk behandling således at der kan findes en afklaring. Der vil også være mulighed for at tilrettelægge et tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud med de øvrige specialer på Privathospitalet.

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

M: info@privathospitaletkollund.dk

 Find vej – Google Maps

 

Leif Olstrup

Speciallæge i Psykiatri

Tidsbestilling: 74 30 11 30

Patient information