Generelt

Ved en fedtsugning er det muligt at fjerne uønskede fedtdepoter. Der findes 2 typer af fedtaflejringer på kroppen, dels det jævnt fordelte fedtlag i underhuden og dels fedt aflejret i lokale fedtdepoter. Det jævnt fordelte fedt i underhuden varierer med din ernæringstilstand og bør derfor ikke fjernes ved en fedtsugning, men gennem en kombination af motion og diæt. Fedtdepoterne derimod afhænger i mindre grad af din ernæringstilstand og bidrager i høj grad til din kropsfacon. Det er denne type af fedtdepoter, der specielt er velegnet til fedtsugning. Disse depoter er delvis arveligt betinget og dels kønsbestemte. Kvinder aflejrer oftest fedtet på hofter, lår samt flanker (pærefacon), mens mænd aflejrer fedtet på maven og flanker (æblefacon). For både mænd og kvinder gælder det, at der også kan aflejres uhensigtsmæssige fedtdepoter andre steder f.eks. under hagen.

En fedtsugning er ikke en erstatning for en slankekur men foretages først, når du har en vægt, som er stabil og er tilfreds med. Hvis du er overvægtig må du tabe dig først. Hvis du taber dig efter operationen kan huden blive slap og rynket. Holdbarheden er afhængig af livsstil og arvelig disposition, hvor f.eks. rygning påvirker kraftigt. Se pjece om almene forholdsregler.

Forundersøgelse

Konsultationen former sig som en samtale, hvor du forklarer dine ønsker. Herefter foretages en klinisk undersøgelse. Områderne, du ønsker at få fedtsuget samt huden, inspiceres og vurderes mhp. elasticitet. Derefter bliver du orienteret om hvilke muligheder der foreligger, netop hos dig, for at opnå et godt resultat. Sammen lægger du og speciallægen plan for det videre forløb. Du informeres om indgrebets art og varighed, efterforløb, følgevirkninger, mulige komplikationer ved indgrebet samt hvad du kan forvente af resultat.

Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, indlæggelse og kontroller. Du får både mundtlig og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb.

Operationen kan foregå både i lokalbedøvelse, men også i fuld bedøvelse afhængig af hvor store områder der skal fedtsuges. Indgrebet kan vare mellem 1-4 timer, igen afhængig af hvor meget fedt der skal fjernes, og hvor mange områder der skal suges. Der kan dog maximalt suges 3 – 3.5 liter pr. operation, da man har stor risiko for komplikationer – også alvorlige komplikationer – hvis man øger den udhentede fedtmængde. Man er indlagt til dagen efter, med mindre der er tale om en mindre mængde og område.

På operationsdagen

Ved operation i fuld bedøvelse, skal du møde fastende, dvs. ingen mad indtil 6 timer før mødetidspunktet (se information vedr. anæstesi samt fasteregler). Du bliver modtaget i receptionen af personale, der anviser en sengestue. Du får talt med narkoselægen og du gennemgår igen planen med speciallægen mhp. operationsmetode, arrenes beliggenhed endvidere mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der foretages fotodokumentation samt operationsområdet optegnes.

Ved fedtsugningen anvendes en såkaldt våd teknik, dvs. at der er sprøjtet lokalbedøvelse ind i området. Dette betyder, at der er mindre ubehag og smerter efter indgrebet, samt mindre blødning og dermed mindre blå mærker i forbindelse med indgrebet. Et sterilt stålrør med afrundet spids føres ind gennem små indstikssteder i huden og via en tilsluttet slange, suges fedtet ud. Afslutningsvis får du plaster på arrene, og der anlægges en komprimerende bandage i form af bukser, mavebælte, strømper eller hagerem afhængig af hvilke områder der er blevet behandlet. Fedtsugning efterlader små ar.

Såfremt der er tale om mindre indgreb kan du tage hjem samme dag. Ellers bliver du udskrevet næste dag med tid til kontrol. Du får også udleveret visitkort til speciallægen, som du kan kontakte, ved spørgs- mål. Der aftales kontrol efter 14 dage og 3 mdr., hvor der bliver taget fotos. Derefter kontrol ved behov.

Efter operationen og forholdsregler

De første par dage må du hvile og ligge efter behov men det er generelt vigtigt at være oppegående og i bevægelse ind i mellem. Den første uge kan du have behov for smertestillende, f.eks. tabl. Panodil 500mg 2 x 3-4 dagligt.

I det første døgn kan det sive fra de små indstikssteder, som følge af den væske der er sprøjtet ind. Der opstår altid misfarvning og hævelse efter en fedtsugning, dog i varierende omfang. Hævelsen kan vare ved i op til 3-4 mdr.

Efter en uge efter kan du begynde at tage brusebad. Plastrene må ikke fjernes. Bandagen skal bæres dag og nat i 2 mdr. Du kan starte arbejde efter ca. 1 uge afhængig af, hvilken type arbejde du har. Forsigtig træning kan påbegyndes efter 1 uge, men først efter 3-4 uger kan man træne i fuldt omfang. Efter 1 uge kan du massere de opererede områder. Dette giver en lindring. Du skal massere udefra og ind mod centrum af kroppen, således at du hjælper væsken væk fra de opererede områder.

Man bør ikke tage sol direkte på arrene før efter 1 år. Hvis man får sol på arrene, kan de blive brunligt misfarvede.

Komplikationer

Der er generelt meget få komplikationer. I sjældne tilfælde kan der komme egentlig blødning, hvorved en ny operation eller punktur af huden kan være nødvendigt. I givet fald vil der komme et blivende ar. En infektion ses uhyre sjældent. Man kan i første omgang ofte behandle det med antibiotika men i sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt med yderligere operation.

Føleforstyrrelser kan ofte ses, da der sker en påvirkning af de små føletråde til huden. Dette fortager sig dog almindeligvis i løbet af 3-6 måneder, men hos enkelte kan det være permanent. Ujævnheder i huden kan skyldes at der ikke er suget nok eller for meget. Såfremt der er suget for lidt kan der typisk foretages en mindre korrektion i lokal bedøvelse, men hvis der er suget for meget kan det være svært eller helt umuligt at korrigere det. Op til 4-6 % af de opererede patienter kan have brug for mindre korrektion. Ujævnheder kan også skyldes en slap eller uelastisk hud. Her hjælper det ikke med yderligere fedtsugning.

Yderst sjælden kan der opstå blodpropper i benene. Hvis du er disponeret herfor kan det forebygges med støttestrømper og blodfortyndende medicin efter operationen.

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

Privathospitalet Kollund – Fredericia afdeling
Bødkervej 3, 7000 Fredericia

Henrik P. Dyreby

Speciallæge i Plastik- og Kosmetisk Kirurgi

Camilla Bille

Speciallæge i Bryst- og Plastikkirurgi

 

F.eks.:

Forundersøgelse (fratrækkes ved operation) kr. 825,-

Brystforstørrende operation (all inclusive) fra kr. 27.500,-

Fedtsugning fra kr. 12.020,-