Generelt

Det er meget forskelligt, hvor stor barm kvinder har. Der er også meget stor forskel på, hvor stor barm kvinder ønsker / kan bære. Der er mange kvinder der oplever deres bryst for stort og tungt. Tyngdefornemmelse, smerter i nakke/skulder og ryg kan være relateret til for store bryster. En følge kan være en dårlig kropsholdning, ludende skuldre, hudproblemer under brystet med eksem samt dybe furer efter BH-stropper. Dersom en kvinde har en barm, der er så stor, at det giver hende fysiske gener, kan der være behov for at reducere barmens størrelse – ved en såkaldt reduktions-plastik.

I en videnskabelig undersøgelse, med fokus på livskvalitet er der fundet en bedret livskvalitet 1 år og 3 år efter operationen hos disse kvinder. Erfaring viser at de fleste patienter fortsat er glade for resultatet i mange år. Holdbarheden af operationen afhænger dog af mange faktorer såsom alder, arvelighed, rygning og andre ydre påvirkninger. Rygning er ikke tilladt 6 uger før og 3 uger efter operationen jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Se også vedrørende Almene Forholdsregler.

Man kan reducere brystet med forskellige metoder. Den mest almindelige og klassisk anvendte er den traditionelle metode, hvor man får et ar omkring brystvorten, ned i midtlinien samt i folden under brystet.

Vedrørende amning er det vigtigt at vide at der er en risiko for påvirkning af evnen til at kunne amme sit barn. Kun få undersøgelser har dog beskæftiget sig med denne risiko og resultaterne er ikke entydige.

Forundersøgelse

Her vurderes størrelse og tyngde af barmen samt mulighederne for, ved en brystreducerende operation, at opnå et godt resultat. Brystet undersøges for mærkbare knuder, indtrækninger eller andre tegn på ondartede forandringer. Der foretages et skøn over hvor meget væv, der skal fjernes for at opnå det ønskede resultat. Du informeres om, hvilke metode, der skal bruges netop hos dig, samt om arrenes beliggenhed.

Derudover undersøges det, om du i øvrigt er rask og forventes at kunne klare operationen. Det er vigtigt at informere speciallægen om andre sygdomme samt eventuelt medicin forbrug. Sammen lægger du og speciallægen plan for det videre forløb. Du informeres om operation, forløb og komplikationer samt hvad du kan forvente af resultat. Operationen foregår i fuld anæstesi og tager ca. 2 timer. Du skal overnatte på Privathospitalet.

Der skal foretages – eller foreligge en mammografi uden mistanke om kræft eller forstadier til kræft hos patienter, der er over 35 år eller som tidligere har haft brystkræft, forstadier hertil eller er familiært disponeret til brystkræft.

Husk på at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, indlæggelse og kontroller. Du får både mundtligt og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb.

På operationsdagen

Du skal møde fastende dvs. ingen mad indtil 6 timer før mødetids- punktet (se pjecen om fasteregler). Du bliver modtaget i receptionen af personale, der anviser dig en sengestue. Herefter kommer narkoselægen og senere speciallægen, som vil gennemgå planen mhp. operationsmetode og arrenes beliggenhed, endvidere mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der foretages fotodokumentation samt operationsområdet optegnes.

Til sidst ved operationen lægges der dræn, som skal fjerne det overskydende vævsvæske fra såret. Drænet bliver fjernet dagen eller dagene efter, afhængig af hvordan det går. Du bliver endvidere syet indvendigt med en selvopløselig tråd, som skal sikre det pæneste ar.

Du bliver udskrevet næste dag efter stuegang, hvor du også får udle- veret et visitkort til speciallægen, som du kan kontakte ved spørgsmål. Der aftales kontrol efter 14 dage og 3 mdr., hvor der bliver taget fotos.

Efter operationen og forholdsregler

En brystreduktion er ikke specielt smertefuld, og de fleste klarer sig med mellemstærk, smertestillende medicin. Man vil føle ømhed i brystet og misfarvning kan forekomme på det opererede sted. Brystet kan være hævet i indtil 2 mdr. efter operationen.

Brusebad på hele kroppen kan påbegyndes efter 14 dage, efter at forbindingen er fjernet. Der bør anvendes sports-BH dag og nat i 6 uger, derefter om dagen og ved sportslige aktiviteter i yderligere 6 uger. Du må ikke sove på maven i 3 mdr. af hensyn til ar-dannelse. Sygemelding afhænger af, hvilken type arbejde du har. Armene bør holdes i ro i 3- 4 uger. De første 4-6 uger skal du undgå større fysiske udfoldelser (f.eks. boldspil, cykling samt sex). Herefter kan træning så småt påbegyndes. Man bør ikke tage sol eller solarium direkte på brysterne før efter 6 mdr. Hvis man får sol på arrene kan de blive brunligt misfarvede.

Komplikationer

Ved enhver operation, kan der være risiko for følgevirkning af bedøvelse, infektion, blødning, hævelse og smerte. En blødning opstår specielt inden for den første uge, og vil medføre en pludselig hævelse af det ene bryst, hvorved en ny operation kan være nødvendig. En infektion kan vise sig ved pludselig feber, rødme, hævelse eller yderligere smerter. Får du disse symptomer skal du kontakte Privathospitalet eller din egen læge/vagtlæge. Infektion forekommer sjældent, dvs. i under 1 % af operationerne.

I sjældne tilfælde kan brystvorten ikke tåle at blive flyttet. Dens blodforsyning fungerer ikke og der kan opstå vævsdød, både i fedtvævet i brystet, på huden samt på brystvorten. Det kan medføre yderligere sårskift og operation.

Den hyppigste form for bivirkning er nedsat følelse i brystvorten og over brysthuden, hvilket dog ofte forsvinder efter 2-6 mdr. En anden risiko ved operationen er skæmmende ar. I de fleste tilfælde bleger og flader arrene i løbet af 1-2 år, men det kan blive nødvendigt at revidere arrene. Risici omfatter også mindre asymmetri og forskel i form, da ingen har 2 ens bryster. Der kan sjældent forekomme blodpropper, Hvis du er disponeret herfor, får du både støttestrømper og medicin.