Generelt

Det er meget forskelligt, hvor stor barm kvinder har. Der er også meget stor forskel på, hvor stor barm kvinder ønsker / kan bære. Der er mange kvinder der oplever deres bryst for slapt. Der er ikke elasticitet i huden og dermed er der for meget hudoverskud og det kan godt give gener med bl.a. hudproblemer under brystet med eksem, eller bare, at man er træt af, at huden hænger, så der kan være et behov for at stramme brysternes hud op. Slap hud kan ses bl.a. efter vægttab, men også efter graviditet og amning.

I en videnskabelig undersøgelse, med fokus på livskvalitet er der fundet en bedret livskvalitet 1 år og 3 år efter operationen hos disse kvinder. Erfaring viser at de fleste patienter er glade for resultatet i mange år.

Holdbarheden af operationen afhænger dog af mange faktorer såsom alder, arvelighed, rygning og andre ydre påvirkninger. Rygning er ikke tilladt 6 uger før og 3 uger efter operationen jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ved et brystløft fjernes kun overskydende hud, således at brystvorten løftes op i den rette højde, evt. gøres brystvorten mindre. Dvs. at der ikke fjernes noget kirtelvæv / fedtvæv ved operationen.

Man kan løfte brystet med forskellige metoder. Den mest optimale og moderne metode er den såkaldte “Round Block” operation, hvor man kun får ar omkring brystvorten. Det er den mest ønskelige at foretage, men det er ikke alle, der egner sig. Jo mere elastisk hud man har, jo bedre egnet vil man være. Men hvis man har mange ar- sprængninger efter graviditet og for slapt et bryst, bør man foretage den mere klassiske operation, hvor man får et ar omkring brystvorten, ned i midtlinien samt i folden under brystet. Der er ikke risiko for at påvirke evnen til at kunne amme sit barn ved denne operation.

Forundersøgelse

Her vurderes størrelse og tyngde af barmen samt mulighederne for at opnå et godt resultat ved en brystløftoperation. Brystet undersøges for mærkbare knuder, indtrækninger eller andre tegn på ondartede forandringer. Huden vurderes desuden mhp. elasticitet. Herefter bliver du vejledt om hvilken metode, der skal bruges netop hos dig, samt om arrenes beliggenhed. Derudover undersøges det om du i øvrigt er rask og forventes at kunne klare operation og bedøvelse. Det er vigtigt at informere speciallægen om eventuelle andre sygdomme samt medicin forbrug. Sammen lægger du og speciallægen plan for det videre forløb. Du informeres endvidere om operation, forløb og komplikationer samt hvad du kan forvente af resultat.

Operationen foregår oftest i lokal bedøvelse, men kan også foregå i fuld anæstesi. Operationen tager ca. 1 – 2 timer og du skal eventuelt overnatte på Privathospitalet, afhængig af hvilken bedøvelsesform, der er brugt.

Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse, indlæggelse og alle kontrollerne. Du får både mundtligt og skriftlig information om operation, komplikationer og efterforløb samt hvad du kan forvente af resultat.

På operationsdagen

Vi gennemgår igen planen mhp. operationsmetode, arrenes beliggenhed og du får endvidere mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der foretages fotodokumentation samt optegning af operationsområdet.

Der bliver lagt lokalbedøvelse omkring optegningen. Denne procedure kan godt gøre ondt, men lokalbedøvelsen er hurtigt om at virke. Ved operationen fjernes den overskydende hud og du bliver syet indvendigt i huden med en selv-opløselig tråd, som skal sikre det pæneste ar.

Efter operationen skal du hvile dig på opvågningsafdelingen en times tid, før du kan udskrives. Du får også udleveret visitkort til speciallægen, som du kan kontakte ved spørgsmål. Der aftales kontrol efter 14 dage og 3 mdr., hvor der bliver taget fotos. Derefter kontrol ved behov.

Efter operationen og forholdsregler

En brystløft er ikke specielt smertefuld, og de fleste klarer sig med mellemstærk, smertestillende medicin. Man vil føle en vis ømhed i brystet og misfarvning kan forekomme på det opererede sted. Brystet kan være hævet i indtil 2 mdr. efter operationen.

Brusebad på hele kroppen kan påbegyndes efter 14 dage, når forbindingen er fjernet. Der bør anvendes sports-BH dag og nat i 6 uger. Derefter om dagen og ved sportslige aktiviteter i yderligere 6 uger. Du må ikke sove på maven i 3 mdr. af hensyn til ardannelsen.

Sygemelding afhænger af hvilken type arbejde, du har. Armene bør holdes i ro i 3- 4 uger. De første 4-6 uger skal du undgå større fysiske udfoldelser (f.eks. boldspil, cykling samt sex). Herefter kan træning så småt påbegyndes.

Man bør ikke tage sol eller solarium direkte på brysterne før efter 6 mdr. Hvis man får sol på arrene, kan de blive brunligt misfarvede.

Komplikationer

Ved enhver operation, kan der være risiko for følgevirkning af bedøvelse, infektion, blødning, hævelse og smerte.

En blødning opstår specielt inden for den første uge, og medfører en pludselig hævelse af det ene bryst, hvorved en ny operation kan være nødvendig. En infektion kan vise sig ved pludselig feber, rødme, hævelse eller yderligere smerter. Får du disse symptomer skal du kontakte Privathospitalet. Det er dog sjældent og forekommer i under 1 % af operationerne.

Den hyppigste form for bivirkning er nedsat følelse i brystvorten og over brysthuden, som dog ofte forsvinder efter 2-6 mdr. Anden risiko ved operationen er skæmmende ar, men i de fleste tilfælde bleger og flader arrene af i løbet af 1-2 år. Men det kan eventuelt blive nødvendigt at revidere arrene. Risici omfatter også mindre asymmetri og forskel i form, da ingen har 2 ens bryster.

Der kan sjældent forekomme blodpropper, men hvis du er disponeret herfor, får du både støttestrømper og medicin.