Kunstigt Skulderled (Skulderalloplastik)

Kunstigt led i skulderen kan tilbydes patienter med udtalt smerte og bevægeindskrænkning. Udtalte smerter og nedsat bevægelighed er ofte forårsaget af slidgigt, leddegigt eller følger efter et kompliceret brud i skulderen/overarmen.

Operation med kunstigt skulderled har til formål at smertelindre og i nogle tilfælde opnå bedre bevægelighed.

Der findes flere typer skulderledsproteser og valget tages ud fra din problemstilling og hvad der egner sig bedst i den givne situation. Efter 10 år er 90% af proteserne stadig fungerende.

       

To hyppigt anvendte typer proteser fra firmaet Arthrex

Før operationen er der sædvanligvis en længere periode med skulderproblemer som over tid udvikler sig med tiltagende smerter ved bevægelse og ofte også med natlige smerter. Smerter og fysiologisk indskrænkning af bevægeligheden, der bevirker, at det er vanskeligt at have en normal hverdag.

Røntgenbilleder og/eller MR-scanning tages med henblik på at vurdere, hvilken operation der kan være til gavn og er mulig.

Ved forundersøgelsen optages journal og speciallægen planlægger operationen sammen med dig. Efterfølgende evt. også samtale med anæstesilægen.

Følgende komplikationer kan forekomme:
Protesen kan gå ud af led og skal sættes på plads.
Infektion omkring protesen.
Løshed, dvs. at protesen ikke gror fast.
Stivhed i leddet.

Forberedelser til operationen:

Vi anbefaler:

  • At du stopper med at ryge 6 uger før operationen. Rygning forsinker knogleheling og øger risikoen for infektion.
  • At du ikke drikker mere end svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 7-14 genstande pr. uge da dette også øger risikoen for blødning og infektion.
  • At du planlægger tiden efter din operation, da du bliver udstyret med en bandage og ikke må bruge skulderen overhovedet de første 6 uger efter operationen. Herefter må armen bruges med stigende aktivitet i henhold til instrukser fra fysioterapeuten.
  • At du sørger for at have smertestillende medicin (ibuprofen, Paracetamol) hjemme til den første tid efter operationen.
  • At du ikke får sår, myggestik eller andet, der kan beskadige huden på armen/skulderen.

Kontakt os:

  • Hvis du får blodfortyndende medicin, bedes du kontakte bth@privathospitaletkollund.dk og oplyse hvilken medicin du får, og hvorfor du tager blodfortyndende medicin.

Husk:

  • At udfylde et tilsendt samtykkeskema, hvor du samtykker til behandlingen/operationen.
  • At medbringe din sædvanlige medicin inkl. smertestillende medicin og gerne en opdateret medicinliste.
  • At du må ikke smøre dig i operationsområdet og tilstødende del af kroppen med creme eller bodylotion det sidste døgn inden operationen.

 

På operationsdagen:

Du skal faste 6 timer før du skal møde på Privathospitalet Kollund, dog må du gerne drikke tynde væsker indtil 2 timer før du skal møde (væskerne må ikke indeholde mælk eller frugtkød) – se Patientinformation om fasteregler og bedøvelse. Du bedes møde op uden smykker, piercinger og makeup.

Du møder på Privathospitalet ca. 1 time før operationstidspunktet og får anvist din stue. Du vil på stuen få udleveret klorhexidinsæbe, der er bakteriehæmmende, som du skal bade dig i inden operationen. Evt. hår på skulderen skal fjernes. Efterfølgende skal du iklæde dig hospitalstøj.

Du vil, inden operationen, tale med anæstesilægen samt speciallægen, der skal operere dig.

Du vil være indlagt til næste dag, og der vil blive udarbejdet en plan for smertebehandling for den kommende tid.

 

Operationen:

Du vil blive fuldbedøvet på operationsstuen og er under kontinuerlig overvågning af anæstesipersonalet.

Du vil ved afslutning af operationen blive udstyret med en bandage, som du skal bruge de næste 6 uger dag og nat.

Efter operationen vil du blive i opvågningen en tid, før du køres tilbage til sengeafdelingen.

 

Efterfølgende:

Fysioterapeuten vil instruere dig i passive øvelser. Sygeplejersken vil forberede din udskrivelse sammen med dig.

Der skrives henvisning til fysioterapeut.

Der skrives henvisning til røntgen.

Der lægges elektroniske recepter ud på smertestillende medicin.

Der sendes epikrise/journal til din egen læge.

Du kan selv se din journal på sundhed.dk efter 24-48 timer.

Sting eller klemmer i såret skal fjernes ved egen læge efter 2-3 uger. Husk at bestille tid.

Er der behov for hjemmepleje, skal det aftales med sygeplejersken før du bliver opereret, så man kan nå at iværksætte dette.

 

Du skal være opmærksom på tegn på betændelse: rødme, pus, feber, tiltagende smerter og hævelse.

Kontakt da Privathospitalet Kollund på T: 74 30 11 30 – eller søg din praktiserende læge.

 

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

Privathospitalet Kollund – Fredericia afdeling
Bødkervej 3, 7000 Fredericia

Privathospitalet Kollund – Esbjerg afdeling
Danmarksgade 47, 6700 Esbjerg

Klaus Hanisch

Speciallæge i Ortopædkirurgi

Peter Gaster

Speciallæge i Ortopædkirurgi

 

 

 

Tidsbestilling: 74 30 11 30

Patient information

Indeklemning i skulderen
Slid i AC-leddet
Skulderblokade