Årsag og symptomer

Slidgigt i frem for alt den indvendige del af knæet (til venstre i billedet), hvor brusken er slidt helt væk.
Den hyppigste årsag til, at man skal have foretaget operation med indsættelse af et kunstigt knæled, er slidgigt i knæet. Andre årsager kan være følger efter brud i eller omkring knæet, leddegigt, ledbånds- eller meniskskader. Man vil ofte have smerter i og omkring knæled og skinneben samt såvel belastnings-, hvile- og natlige smerter. På et almindeligt røntgenbillede vil man kunne se forandringerne i knæleddet som tegn på slitage.
Ved forundersøgelsen vurderer speciallægen sværhedsgraden af forandringerne og sammen med dig behovet for operation. Alder og aktivitet kan være afgørende for hvilken protesetype I måtte vælge.
Målet med indsættelse af et kunstigt knæled er at fjerne smerter og forbedre førligheden. Selve slitagesmerterne fra knæleddet forsvinder ved operationen. De fleste kunstige knæled holder i dag i gennemsnit 15 år.
Det vil være den samme læge, der senere skal foretage operationen. Sådan foregår operationen Ved operationen udskiftes ledfladerne (den slidte brusk) i knæleddet og der isættes nye ledflader af metal og plast (polyethylen). Du ligger på ryggen under operationen som foregår i såkaldt blodtomhed (med en oppustelig manchet omkring låret) for at det ikke skal bløde under operationen. Operationen foregår oftest i rygmarvsbedøvelse. Sammen med denne bedøvelse lægges der et tyndt rør (epi-kateter) ind omkring rygmarvsnerverne til benene, så du efterfølgende kan smertebehandles vha. dette. Operationen foregår gennem et ca. 15 – 20 cm langt snit over knæleddet og såret lukkes efterfølgende med hudklemmer.

Hvad sker der efter operationen?

Efter operationen kommer du på opvågningsstuen, hvor du er under observation nogle timer, indtil bedøvelsen er ved at fortage sig. Derefter sker overflytningen til sengestuen. I forbindelse med operationen kan der være lagt et dræn, hvori der opsamles blod og væske fra knæet. Dette kan som regel fjernes den næste morgen.
Efter operation, hvor hele knæet udskiftet (Total Knæ Alloplastik).
Allerede på operationsdagen kommer du til at stå på benene igen ved siden af sengen og kan evt. gå en lille tur. Det kunstige knæled er stabilt med det samme og kan nemt holde til, at du støtter fuldt på benet.
Efterfølgende vil sygeplejersken og fysioterapeuten træne med dig, så du vil være klar til udskrivelse dagen efter. Det første stykke tid vil såret være dækket af et plaster og en forbinding, der kan skiftes ved behov. Hudklemmerne fjernes efter 12-14 dage ved hjemmesygeplejerske eller hos din egen læge.

Efter udskrivelsen

Ved udskrivelsen kan du transporteres hjem siddende. Du må ikke selv føre bil, så du skal afhentes af en pårørende, tage en taxa eller anmode om Falcks assistance.
Vi tilråder i det hele taget, at du ikke selv fører et køretøj i de tre første måneder efter operationen.

Smerter og smertestillende efter operationen

Du får udleveret smertestillende medicin på Privathospitalet Kollund, der rækker til brug de første dage derhjemme. Derefter kan du kontakte din egen læge. Skulle du have svære smerter, eller forsvinder smerten ikke efter et par dage, bedes du kontakte os eller alternativt din læge eller vagtlæge.

Genoptræning, efterkontrol og sygemelding

Efter hjemkomsten er det vigtigt, at du fortsat træner og bruger de hjælpemidler, som du har fået udleveret på Privathospitalet Kollund. Desuden er det vigtigt, at du følger de instrukser og træningsprogrammer, som fysioterapeuten har udleveret til dig.
Du vil indkaldt til efterkontrol af fysioterapeut på hjemstedet eller hjemsygehuset efter 6 uger – og igen efter 3 mdr. her på Privathospitalet Kollund hos den læge, der har opereret dig. Den afsluttende kontrol, der inkluderer en forudgående røntgenundersøgelse, foregår som regel også på Privathospitalet Kollund ca. et år efter operationen.
Du kan forvente at kunne starte arbejde på deltid og uden tung fysisk belastning efter 6 uger (efter kontrol hos fysioterapeuten). Sygemelding foregår hos din egen læge.

Komplikationer

Omkring 5 % kan efterfølgende opleve muskulære smerter, der dog forsvinder inden for det første år. Svære komplikationer forekommer sjældent. Det kan dreje sig om infektion i operationsområdet, der viser sig ved rødme, ømhed, hævelse og feber. Omkring 0,5 % kan opleve infektion af varierende grad i og omkring knæet.
Dette kan føre til en alvorlig komplikation, der kan gøre det nødvendigt at fjerne protesen i en længere periode.
Skulle det indtræffe, er det vigtigt at du hurtigt kommer under kvalificeret behandling. Du bør derfor med det samme kontakte os på telefon: 74 30 11 30 eller søge din egen læge eller vagtlæge.