Symptomer:

Den hyppigste årsag til, at man skal have foretaget operation med indsættelse af et kunstigt hofteled, er slidgigt i hoften. Andre årsager kan være følger efter brud i hoften, ødelæggelse af lårbens-hovedet, leddegigt eller følger efter lidelser i hoften som barn. Man vil ofte have smerter i lyske og ned i lårbenet samt såvel belastnings-, hvile- og natlige smerter. På et almindeligt røntgen- billede vil man kunne se forandringerne i hofteleddet som tegn på slitage. Ved forundersøgelsen vurderer speciallægen sværhedsgraden af forandringerne og sammen med dig behovet for operation. Alder og aktivitet kan være afgørende for hvilken protesetype I måtte vælge. Det vil være den samme læge, der senere skal foretage operationen.

Behandling:

Ved operationen udskiftes hele hofteleddet og der isættes en ny hofteskål og en ny ledkugle. Operationen foregår oftest i fuld bedøvelse med patienten liggende på siden. Selve operationen foregår gennem et ca. 10 cm langt snit over hofteleddet – og efterfølgende lukkes såret med tråde eller hudklemmer, som fjernes efter 12-14 dage din egen læge.

Resultater og bivirkninger:

Målet med indsættelse af et kunstigt hofteled er at fjerne smerter og forbedre førligheden. Selve slitagesmerterne fra hofteleddet forsvinder ofte allerede ved operationen. Ca. 5 % af patienterne kan efterfølgende have muskulære smerter, som dog oftest forsvinder indenfor det første år.

De fleste kunstige hofteled holder i dag i gennemsnit 15 år. Hos ca. 1 % af patienterne kan man opleve, at hoften går af led (og skal så sættes på plads igen). Ca. 0,5 % kan man opleve mere eller mindre infektion i eller omkring hoften. Dette kan være en meget svær komplikation, og kan resultere i, at det er nødvendig at fjerne protesen i en længere periode.

Efter operationen:

Efter operationen observeres man på opvågningsstuen i nogle timer til bedøvelsen er ved at fortage sig, og man flyttes derefter på sengestuen. Der kan være anlagt et dræn, hvori der opsamles blod og væske fra leddet. Dette dræn fjernes oftest den næste morgen. Allerede om aftenen kommer du ud at stå ved siden af sengen, og evt. gå en lille tur. Det kunstige hofteled er stabilt med det samme og kan holde til at du støtter fuldt på benet. Efterfølgende vil en fysioterapeut vise dig øvelser og træne med dig. Du er klar til udskrivelse dagen efter operationen.

Genoptræning:

Efter hjemkomsten er det vigtigt, at du fortsat træner og bruger de hjælpemidler, der er udleveret herfra. Du bedes følge de instrukser og træningsprogrammer, der er udleveret af fysioterapeuten.

Efterkontroller:

Du vil blive indkaldt til kontrol efter 6 -12 uger på Privathospitalet Kollund af den læge, der har opereret dig. Du skal forinden have taget røntgenundersøgelse af den opererede hofte.

Arbejde/ sygemelding:

Du kan forvente at starte arbejde på deltid og uden tungt fysisk belastning efter 6 uger (efter kontrollen hos fysioterapeut). Sygemeldingen foregår via din egen læge.

Sværere komplikationer forekommer sjældent:

Det kan dreje sig om infektion i operationsområdet som viser sig ved rødme, ømhed, hævelse og feber. Skulle det indtræffe, er det vigtigt, at du kommer under hurtig, kvalificeret behandling. Du bør med det samme kontakte os på tlf. 74 30 11 30 eller søge din praktiserende læge eller skadestuen.

Forbinding:

Der er et plaster over såret. Forbindingen skiftes ved gennemsivning. Hudklemmer eller tråde fjernes efter 12-14 dage ved din egen læge.

Udskrivelse:

Ved udskrivelsen kan du transporteres hjem siddende – husk skråpuden. Du må ikke selv føre bil, og vi tilråder, at du først begynder bilkørsel efter 6 uger. Du bør følges hjem af pårørende, Taxi eller Falck.

Smertestillende og smerter i forløbet:

Du får udleveret smertestillende tabletter til brug de første dage derhjemme samt recept til den første tid. Ved behov for smertestillende efter denne tid må du kontakte din egen læge. Ved svære smerter, eller smerter der ikke forsvinder efter et par dage bedes du kontakte os på telefon: 74 30 11 30 eller læge/vagtlæge.