Brok i bugvæg

Symptomer

Bugvægsbrok er en frembuling af bughulen gennem et svagt sted i bugvæggen. Brokket fremkommer permanent eller som en bule der kan fremprovokeres ved f. eks host eller løft. Det er hyppigt at brokket vokser i størrelse og dermed kan give tiltagende gener i form af smerter eller tyngde-fornemmelse. Hvis et brok bliver afklemt, dvs. hvis tarmen slynger sig og lukker for blodtilførelsen, giver det voldsomme smerter og kræver akut operation.

Undersøgelse

Ved forundersøgelsen vil lægen høre om din syge-historie og derefter undersøge dig for at genfinde brokket og vurdere svagheden i bugvæggen, enten ved at brokket kan føles eller ses med det blotte øje eller evt. ved hjælp af en ultralydsundersøgelse.

Et mindre navlebrok kan laves i lokalbedøvelse og ambulant. Et større bugvægsbrok (f.eks. i et ar efter tidligere operation) kræver operation i fuld bedøvelse og normalt mindst en overnatning.

Åben operation

Ved operationen lukkes defekten i bugvæggen og der forstærkes med et net.

Kikkertoperation

I en del tilfælde vil operationen kunne foregå som kikkertkirurgi. Operationen foregår da i fuld bedøvelse og som sammedags-kirurgi, dvs. at du efter et par timer i opvågningen kan tage hjem. Selve operationen foregår gennem 3 små huller i bugvæggen. Der fyldes en luftart (CO2) ind i bughulen, således at det er muligt for kirurgen at se rundt og fjerne brokket. Der lægges som regel et forstærkende net hen over det svage sted i bugvæggen.

Forberedelse inden operation

Du bedes læse de udleverede pjecer med information omkring indgreb samt fasteregler og bedøvelse.

Efter operationen

Ved åben operation er der løfteforbud i 6 uger. Trådene fjernes ca. 14 dage efter operationen på privathospitalet Kollund eller hos egen læge.

Udskrivelse

Ved udskrivelsen må du ikke føre bil. Det er derfor vigtigt at du forinden træffer aftale omkring hjemtransport. Desuden skal der være en voksen hos dig det første døgn efter operationen. Du medgives et udskrivningsdokument fra opvågningen, som giver anvisninger, der er rettet mod netop din situation. De omhandler forbinding, smertebehandling, trådfjernelse og evt. efterkontrol.

Forbinding

Såret er dækket med et vandfast plaster, som må fjernes efter 1 uge. Ved behov kan plaster dog fortsat anvendes indtil trådene skal fjernes. Du må gerne gå i brusebad men undgå karbad og svømmehal indtil trådene er fjernet.

Smerter

Sårsmerter behandles med Panodil (paracetamol, pamol el.lign.). Disse tabletter fås i håndkøb og er en god ide at have købt inden operationen. Dette kan suppleres med et gigtpræparat, f.eks. Ibumetin 400 mg 3-4 gange dagligt. Du får smertestillende medicin med til de første par dage. Skulle der være behov for længere behandling eller stærkere smertestillende medicin, skal du kontakte din egen læge. Medicinen kan tages forebyggende de første dage efter operationen.

Risiko for komplikationer

Risikoen ved operation er sårinfektion, blodansamling i såret og i sjældne tilfælde risiko for tarmbeskadigelse. Er der tale om et meget stort brok, vil der være en risiko på op til 20 % for, at brokket kan opstå igen. Ved brokoperationer er der 1-2 % af patienterne, som får infektion i operationssåret, hvilket viser sig som rødme, ømhed, hævelse og feber. Dette er som oftest ufarligt, men skal behandles med antibiotika, hvilket kan give et lidt længere sygeleje. Hvis du har mistanke om infektion, som viser sig som rødme, varme, hævelse og feber, skal du kontakte hospitalet, din egen læge eller vagtlæge.

Blødning viser sig som hævelse og blåfarvning i operationsområdet. Det forsvinder som regel af sig selv og kræver ingen behandling ud over køling i starten. Oplever du komplikationer er det vigtigt at du henvender dig til os på tlf.  74 30 11 30 eller til egen læge eller vagtlæge.

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

Privathospitalet Kollund – Fredericia afdeling
Bødkervej 3, 7000 Fredericia

 

Jørn Aaseby

Overlæge
Speciallæge i Organkirurgi

Rasa S. Petersen

Overlæge
Speciallæge i Organkirurgi

Kristian Aagaard

Overlæge
Speciallæge i Organkirurgi

Michael Westphal

Overlæge
Speciallæge i Organkirurgi

Tidsbestilling: 74 30 11 30