KRÆFT I TYK OG ENDETARM

Kræft i tyk- eller endetarm er en alvorlig sygdom, men kan dog kureres fuldstændigt, hvis den blot bliver fundet tidsnok. Dette kræver imidlertid rettidig omhu såvel fra den sygdomsramte, dennes læge og det lokale sundhedsvæsen.

HVAD SKAL MAN GØRE?

Generelt gælder det at du – hvis du er mere end 40 år gammel – skal søge læge, hvis du får ændret afføringsmønster, som har varet ved i 4 uger, dvs. skiftevis fast og tynd afføring, konstant tynd afføring, eller hvis afføringen skifter til at være konstant hård (forstoppelse). Tynd afføring opstået på ferie tæller også med, hvis den ikke normaliseres indenfor de fire uger eller hvis det holder en pause og så vender tilbage.

Du skal ligeledes søge læge ved blod på afføringen eller toiletpapir. Ligesom at lav blodprocent ligeledes bør udløse besøg hos din læge. Lad dig ikke affærdige med at du nok har hæmorider, eller at det nok går over. Din bekymring skal tages serøst!

Alle de ovenstående symptomer bør udløse en henvisning til sygehusunder 48-timers reglen. Det betyder at sygehuset skal indkalde dig til undersøgelse indenfor 48 timer. og du skal være færdigundersøgt indenfor 8 dage.

Din læge skal dog som den mindste undersøgelse inden henvisningen foretage en undersøgelse af endetarmen med en finger.Dette er en undersøgelse som kan udføres uden større ubehag.

ÅRSAGER

Årsagen til Kræft i tyk eller endetarm er ikke kendt. Men man mener at der kan være en sammenhæng mellem tobaksrygning og tarmkræft. Man ved at al kræft i tyktarmen stammer fra polypper i tarmen. Nogle polypper kan være fuldstændig harmløse, men bør alligevel fjernes og undersøges, så maner sikker på at de også er harmløse. Efterkontrol af disse er så ikke nødvendigt. Andre polypper bør man kontrollere for at sikre sig at polypperne ikke kommer igen. I nogle familier findes arvelige polypper (familiær polypose). Man har gennem flere år registeret og kontrolleret disse familier og der dukker stadig nye familier med arvelige polypper i tarmen op.

Hvis en af dine forældre har fået konstateret tarmkræft før 50-årsalderen og hvis du tillige har en bror eller søster med tarmkræft, bør det udløse en undersøgelse af dig. Og du skal belave dig på at du skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Man kalder dette ikke-polypøs, arvelig kræft i tyktarmen. Denne sygdom registreres også af afdelinger for arvelig tarmkræft.

UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foregår ved en såkaldt Koloskopi. Det er en undersøgelse med en lang, blød og bøjelig plastkikkert med et videokamera i spidsen. Kameraet danner et billede af tarmen på en skærm som undersøgeren kan se. Ved denne undersøgelse kan man med stor sikkerhed udelukke polypper og kræftknuder. Samtidig kan man fjerne polypper og tage vævsprøver.

Undersøgelsen kan være ubehagelig, men ubehaget kan i udstrakt grad af hjælpes med afslappende og smertestillende medicin. Privathospitalet Kollund foretog i 2015 1000 Koloskopier. Siden oktober 2016 har været aftale med Region Syddanmark om koloskopi, så ingen behøver at vente på undersøgelse eller kontrol. På Privathospitalet Kollund er der ingen ventetid på denne undersøgelse, bortset fra den tid der i praksis kræves til udtømning og evt. medicinændring inden koloskopien.

Tom Bonnesen
Speciallæge i organkirurgi
Endoskopi-ansvarlig

Aftale med Region Syddanmark

Aftale om hurtig koloskopi undersøgelse.

Privathospitalet Kollund har i oktober indgået aftale med Region Syddanmark om koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen).

Aftalen blev indgået efter en udbudsrunde blandt flere kvalificerede private udbydere.

Aftalen går ud på afhjælpe ventelister og pukler. Der er et stigende antal patienter, som venter på dels primær undersøgelse dels kontrolundersøgelse. Det stigende behov skal ses i forbindelse med screeningstilbuddene.

Vi er glade for at kunne tilbyde vores ekspertise til nu også alle i Region Syddanmark. I forvejen har vi gode aftaler med samtlige sundhedsforsikringer.

 

Du kan få yderligere information og hjælp ved Patientkontoret i Region Syddanmark.