Konsultationer

 

Privathospitalet Kollund – Fredericia afdeling
Bødkervej 3, 7000 Fredericia

 

Botulinumtoksin (Vistabel®, Azzalure®)

 

Hvad er indholdsstoffet?

Botulinumtoksin er det aktive stof i produkterne Vistabel®, Azzalure®. Stoffet hæmmer frigivelse af signalstoffer mellem muskel og nerve.

Hvad er botulinumtoksin?

Botulinumtoksin er et proteinstof, som naturligt dannes af visse jordbakterier. Stoffet, som bruges til injektion, er oprenset fra bakterier og stærkt fortyndet. Det virker ved at afslappe og midlertidigt hæmme funktionen af muskelfibre i det område, hvor det indsprøjtes. Stoffet har igennem mange år været anvendt til sygdomsbehandling af spastiske (forkrampede) muskler og svedtendens.

Hvad kan botulinumtoksin bruges til?

Rynker, som fremkommer ved muskelbevægelser, kan behandles med botulinumtoksin. Det kan anvendes til behandling af rynker i panden, ved øjnene, på hagen og halsen.

En yderligere fordel ved botulinumtoksin er, at når man svækker nogle muskler, bliver de modsatrettede muskler og muskelbevægelser stærkere. Hvis man, for eksempel, svækker musklerne, som trækker øjenbrynene nedad, så bliver musklerne, der løfter brynene op, stærkere, og der opstår herved et øjenbrynsløft. Resultatet er, at man ser mindre træt ud.

Botulinumtoksin kan således også løfte øjenbryn, mundvige og kinder, så det giver en let ansigtsløftning.

Botulinumtoksin kan også behandle såkaldt ”gummy-smile” (blottet tandkød, når man smiler). Musklen, der løfter overlæben op, behandles og tandkødet blottes derefter ikke længere ved smil.

Kan botulinumtoksin kombineres med andre behandlinger?

Da botulinumtoksin afslapper musklen, glattes de mimiske rynker, men da rynken måske ikke fjernes helt, kan det være en fordel efterfølgende at injicere vævsfylder, f.eks. Restylane® for at få en yderligere effekt.

Hvordan virker botulinumtoksin?

Når stoffet injiceres i en muskel, optages det i musklens aktiverende nerve. Stoffet hindrer, at der kommer signaler frem til musklen fra hjernen, og derfor kan musklen ikke trække sig sammen og give folder. Huden udglattes og forhindrer nye rynker. Der ses ofte en flot og betydelig reduktion af de dynamiske rynker. Følesansen er uændret i det behandlede område. Effekten indtræder mellem 3 til 10 dage og holder normalt i op til 4-5 måneder. Holdbarheden vil ofte øges med gentagne behandlinger.

Behandlingen:

Udføres af enten sygeplejerske eller læge. Der injiceres med en meget fin nål få dråber botulinumtoksin i de muskler, hvor der ønskes effekt. Der er ikke behov for bedøvelse og selve behandlingen tager kun få minutter. Der kan ses en let og kortvarig rødme efter behandlingen.

Efter behandlingen:

Efter behandlingen er det vigtigt at man ikke masserer eller trykker på det behandlede område de første 4 timer, så stoffet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

Man må i en uge efter botulinumtoksin behandling ikke modtage en anden behandling, som medfører hævelse i det behandlede område. Hævelsen kan flytte botulinumtoksinet og kan give afslapning af andre muskler end tilsigtet.

Forventet resultat:

Effekten indtræder i løbet af 3 til 10 dage. Det kan i starten føles lidt mærkeligt, da man jo pludselig ikke kan bruge den muskel, man tidligere har spændt. Hos de fleste er effekten god i 3 måneder, herefter begynder man langsomt igen at kunne bruge musklen og efter 5-6 måneder er der hos de fleste igen behov for behandling. En evt. spændingshovedpine kan ofte reduceres efter behandling i panden.

Behandlingen giver oftest en god og tydelig reduktion i de mimiske rynker. Effekten kan variere fra person til person. Der vil være nogle ganske få personer, hvor behandlingen ikke har effekt, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer stoffets effekt.

Eventuelle bivirkninger og komplikationer:

Meget almindelige bivirkninger (flere end 10 ud af 100 behandlinger):
Der kan forekomme forbigående gener efter injektionerne. Disse kan vise sig som let rødme, hævelse, blå mærker eller kløe.
Let hovedpine kan forekomme i nogle dage efter injektionen.

Almindelige bivirkninger (Højst 10 ud af 100 behandlinger):
Ved behandling i panden kan der opstå tunge øjenlåg.
Ved behandling ved munden er der risiko for let hængende mundvige og læber.
Ved behandling omkring øjnene er der risiko for tørhed, irritation og hævelse af øjnene, samt problemer med ikke at kunne lukke øjnene helt.
Ved behandling i underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden lammes, således at man ikke kan fløjte eller drikke med sugerør og har svært ved at sige ”p” og ”t” lyde.

Ikke almindelige bivirkninger (Højst 1 ud af 100 behandlinger):
Kortvarige influenzalignende symptomer.

Sjældne bivirkninger ((højst 1 ud af 100 behandlinger):
Immunitet overfor botulinumtoksin kan forekomme, dvs. at stoffet ikke virker. Årsagen er, at man kan danne antistoffer over for stoffet. Dette kan enten være forårsaget af tidligere infektion med botulinus-bakterien, eller det kan eventuelt opstå efter gentagne behandlinger med botulinumtoksin. Da botulinumtoksin er et biologisk stof, er der en teoretisk risiko for allergiske reaktioner. Der er ikke rapporteret nogen kendte senfølger.

Ovennævnte symptomer svinder dog spontant lidt efter lidt, som regel efter en måneds tid.

Forsigtighedsregler

Behandlingen gives ikke til gravide og ammende, ved kendt allergi over for indholdsstoffer i opløsningen (Botulinumtoksin, humant albumin, laktose, natriumsuccinat), eller ved visse neuromuskulære sygdomme. Hvis man indtager medicin som aminoglykosider, penicillamin, kinin eller kalciumblokkere kan effekten af botulinumtoksin forstærkes.

Betænkningstid

Før at du kan modtage behandling med botulinumtoksin, skal du afgive mundtligt og skriftligt samtykke til behandlingen. Du skal til en forundersøgelse hos speciallæge i Plastikkirurgi, hvor du modtager såvel mundtligt som skriftligt information om behandlingen.

Det er et lovkrav, at der herefter er 2 dages betænkningstid før, at du kan give samtykke og blive behandlet. Når du er i et behandlingsforløb med tilbagevendende behandlinger, skal du ikke have 2 dages betænkningstid.