Ultralydsundersøgelser – Halskar

Med en ultralydsscanning af arterierne (pulsårerne) på begge sider af halsen kan man konstantere om der er forsnævring af karrene til hjernen. Forsnævring på
halskar-04-c-web
grund af forkalkning af karrene kan betyde øget risiko for blodprop i hjernen.
Mange faktorer øger både risikoen for blodprop og blødning i hjernen. Åreforkalkning er den væsentligste årsag til apopleksi. Når blodkarrene bliver forkalkede kan der dannes blodpropper i de blodkar, der forsyner hjernen med blod. Desuden kan forkalkede blodkar lettere revne og give anledning til hjerneblødninger.
Behandling af de forkalkede blodkar kan forebygge og mindske risikoen for senere at udvikle blodpropper. Behandlingen kan være kirurgisk med oprensning af karrene eller medicinsk ved behandling af sygdomme, som disponerer til yderligere udvikling af åreforkalkningen.
Undersøgelsen:

.
Undersøgelsen foretages ambulant uden forberedelse.
Ultralydsscanning af halskar koster: kr. 1.500

Der anvendes ultralyd, hvor enMed ultralyd kan man afgøre om der er betydende forkalkning i halsens pulsårer. speciel transducer føres
hen over halsen og med scanning i forskellige retninger inkl. såkaldt Doppler-teknik, kan speciallægen se og vurdere eventuelle forkalkninger i karrene.
Finder vores røntgenlæge betydende (signifikante) forsnævringer på halsarterierne vil han henvise videre til yderligere udredning.
Forkalkning af karrene på halsen er en væsentlig risikofaktor, når det gælder udvikling af blodpropper i hjernen. Læs eventuelt mere på: www.netdoktor.dk

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

 

 

Klaus Kamphausen

Overlæge,
Speciallæge i Diagnostisk Radiologi

Ultralyd og Ultralydsvejledt intervention
Ultralyd af de indre organer
Halskar

Christa Bluhme

Overlæge,
Speciallæge i Diagnostisk Radiologi

Muskulo-skeletal Ultralyd
Ultralydsvejledt blokade ved smertetilstande
Billeddiagnostik af især muskler, sener, led og knogler

Medlem af:
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi,
European Society of Musculoskeletal Radiology
Dansk Radiologisk Selskab

Tidsbestilling: 74 30 11 30

Patient information