Hvad indeholder en gynækologisk undersøgelse?

Du vil sammen med speciallægen gennemgå din sygdomshistorie og dine symptomer.
Herefter undersøges du af speciallægen, med en såkaldt objektiv undersøgelse.

Yderligere undersøgelser

Der kan evt. være behov for yderligere undersøgelser såsom cystoskopi (kikkertundersøgelse af blæren), ultralydsscanning, blodprøver, celleprøver eller lign.

Plan og videre forløb

Ved afslutning af undersøgelsen eller når svar på yderligere undersøgelser foreligger, vil speciallægen sammen med dig lægge en plan for evt. behandlingsmuligheder. Du medgives efter behov recepter eller evt. videre henvisning til anden behandling.