CoronavirusPå denne side finder du information om, hvordan du som patient og pårørende på Privathospitalet Kollund skal forholde dig:
  • hvis du har en aftale til undersøgelse eller behandling på hospitalet
  • hvis du har symptomer på coronavirus eller, der er mulighed for, at du har været udsat for smitte med coronavisrus
  • hvis du er pårørende til en af hospitalets patienter.

Patient

Operationer, som kræver fuld bedøvelse aflyses - alle andre undersøgelser og behandlinger gennemføres
Privathospitalet Kollund lukker pr. 28. marts 2020 ned for alle operationer, som kræver fuld bedøvelse og stiller vores anæstesiudstyr, respiratorer m.m. til rådighed for det nationale COVID 19-beredskab.
Planlagte undersøgelser og behandlinger, som ikke kræver fuld bedøvelse gennemføres som planlagt - naturligvis med både din og vores sikkerhed i fokus.
De planlagte undersøgelser og behandlinger gennemføres efter de gældende retningslinjer.
Du vil få direkte besked, hvis din aftale bliver påvirket af situationen.

Hvad skal du gøre som patient?
Vi vil kontakte alle berørte patienter direkte med henblik på at planlægge en ny tid for operation. Vi kan endnu ikke sige noget om tidshorisonten for genoptagelse af operationer, men vi håber meget, at situationen omkring COVID-19 er kommet så meget under kontrol, at det kan blive inden sommeren.

Hvad kan vi stadig tilbyde dig?
Du vil så vidt muligt fortsat kunne komme til forundersøgelser og udvalgte undersøgelser herunder MR- og ultralydsscanninger, samt behandlinger som udføres i lokalbedøvelse.

Mød ikke op, hvis du føler dig utilpas eller er i risiko for at være smittet med coronavirus
Hvis du er forkølet, føler dig utilpas, hoster, har feber eller er i risiko for at være smittet med coronavirus, bedes du kontakte os på telefon og IKKE møde fysisk op hos os.
Du er i risiko for at være smittet, hvis du har symptomer coronasmitte eller indenfor de seneste 14 dage har været i tæt kontakt med personer, der allerede er smittet med coronavirus eller har opholdt dig i områder med særlig risiko for smitte.
Du kan kontakte os på tlf. 74 30 11 30 og aftale, hvordan du skal forholde dig.

Pårørende

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt midlertidigt forbud mod besøgende på landets private sygehuse mv.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 18. marts 2020 udstedt et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til landets private sygehuse  samt private klinikker med indlagte patienter beliggende i Danmark .
Forbuddet er udstedt for at forebygge og inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.
Eventuelle ledsagere bedes vente i bilen, medmindre  ledsagelse er strengt nødvendigt. Vi håber på jeres forståelse i denne specielle situation.
Se meddelelse om forbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Privathospitalet Kollund er også en del af corona-beredskabet

Til orientering stiller Privathospitalet Kollund både vores personale, udstyr og bygninger til rådighed for corona-beredskabet på de offentlige sygehuse. Vi er via vores brancheforening i daglig dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvornår og hvordan vi bliver inddraget i beredskabet. Og vores anæstesiudstyr, respiratorer mm. bliver pr. 28. marts 2020 udlånt til de offentlige sygehuse.

Generel information om coronavirus og smittesituationen

Hvad er symptomer på coronavirus
På den fælles myndighedsside om coronavirus - coronasmitte.dk - beskrives symptomerne på coronasmitte som følger:

"Symptomer på coronavirus/covid-19
Feber, luftvejsinfektion/vejrtrækningsproblemer, kulderystelser, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkast.
Det tager mellem to og 12 dage, fra du bliver smittet, til du bliver syg."

Du kan få mere information på coronasmitte.dk

Hvad gør du, hvis du er syg
Hvis du er syg og/eller har mistanke om, at du er smittet med coronavirus, skal du følge myndighedernes retningslinjer.
Dem finder du på myndighedernes fælles hjemmeside om coronasmitten - coronamitte.dk

Få information om coronavirus og smittesituationen
Hvis du har spørgsmål om coronavirus og smittesituationen, kan du finde svar på de danske myndigheders fælles hjemmeside om coronasmitten, coronasmitte.dk eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/coronavirus
Her finder du også Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at minimere risikoen for at minimere smitterisikoen.
Du kan også ringe til hotlinen om coronavirus på telefon 70 20 02 33.

Hjælp med at forebygge smitte med coronavirus

God hygiejne er afgørende
Som sundhedsvirksomhed har vi altid stort fokus på hygiejne og sikkerhed. Luftvejsinfektioner spreder sig bl.a. via håndtryk eller små dråber fra hoste og nys. For at beskytte alle giver vores sundhedspersonale derfor ikke hånd i øjeblikket. Vi sikrer, at vores gæster ikke sidder tæt i venteværelserne, og der er opstillet håndsprit i venteområder, som skal sikre god håndhygiejne for alle, ligesom alle blade er fjernet fra venteværelset.

”Vi skal stå sammen – ved at holde afstand”

Forebyg smitte med corona virus