Adgang til E-journal

Privathospitalet Kollund kan nu som det første privathospital overføre dine journalnotater mm. til din e-journal på sundhed.dk. Vi har deltaget […]

Vigtig og glædelig meddelelse

Der er fra Sundhedsstyrelsen nu meldt ud at der heldigvis ikke er behov for privathospitalernes anæstesiudstyr.- Derfor har vi fået […]

Hvad er spinalstenose?

Af Carsten Bruun, Speciallæge i ortopædkirurgi Spinalstenose betyder “forsnævring af rygmarvskanalen” og opstår pga. aldersrelaterede “slid-forandringer” i diskus, som er […]