Symptomer

Lyskebrok er en frembuling af bughulen gennem et svagt sted i bugvæggen. Lysken er fra fostertiden et sted hvor der kan forekomme svaghed. Brokket fremkommer permanent eller som en bule der kan fremprovokeres ved f.eks host eller løft. Det er hyppigt at brokket vokser i størrelse og dermed kan give tiltagende gener i form af smerter eller tyngde-fornemmelse.

Hvis et brok bliver afklemt, dvs. hvis tarmen slynger sig og lukker for blodtilførelsen, giver det voldsomme smerter og kræver akut operation.

Undersøgelse

Ved forundersøgelsen vil lægen høre om din syge-historie og derefter undersøge dig for at genfinde brokket og vurdere svagheden i lysken, enten ved at brokket kan føles eller ses med det blotte øje eller evt. ved hjælp af en ultralydsundersøgelse.

Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse og som sammedags-kirurgi, dvs. at du efter et par timer i opvågningen kan tage hjem. Selve operationen foregår gennem 3 små huller i bugvæggen. Der fyldes en luftart (CO2) ind i bughulen, således at det er muligt for kirurgen at se rundt og fjerne brokket. Der lægges som regel et forstærkende net hen over det svage sted i bugvæggen.

Forberedelse inden operation

Du bedes læse de udleverede pjecer med information omkring indgreb samt fasteregler og bedøvelse. Der kan være særlige omstændigheder, hvor det kræver mere forberedelse. Derfor hører vi gerne fra dig hvis du:

  • Har diabetes type 1 eller 2
  • Får blodfortyndende medicin
  • Lider af alvorlig hjerte eller nyresygdom
  • Har haft komplikationer i forbindelse med tidligere bedøvelser.

Efter operationen

Der kan forekomme lette smerter i dagene efter operationen. Disse smerter kan behandles med Paracetamol og Ibuprofen, hvorfor du bedes sørge for at have hjemkøbt denne medicin inden operationen. Du får smertestillende medicin med til de første par dage. Skulle der være behov for længere behandling eller stærkere smertestillende medicin, skal du kontakte din egen læge.

Sårene er forbundet med plaster og det kan være nødvendigt at skifte dem ved gennemsivning.

Nogle patienter oplever at have ondt i skuldrene. Det er en kendt problematik, som skyldes at der pumpes luft ind i bughulen under operationen. Denne smerte fortager sig i løbet af ca. 24-48 timer.

Udskrivelse

Ved udskrivelsen må du ikke føre bil. Det er derfor vigtigt at du forinden træffer aftale omkring hjemtransport. Desuden skal der være en voksen hos dig det første døgn efter operationen. Du medgives et udskrivningsdokument fra opvågningen, som giver anvisninger, der er rettet mod netop din situation. De omhandler forbinding, smertebehandling, trådfjernelse og evt. efterkontrol.

Komplikationer

Der er, som ved alle operationer, en lille risiko for blødning og infektion. Infektion i operationsområdet viser sig som rødme, ømhed, hævelse, og feber. Det kan opstå ved 1-2 % af operationerne. Nogle patienter (5-10%) oplever længerevarende smerter i området, hvilket dog som regel forsvinder med tiden.

Der er ved brokoperationer en yderst sjælden risiko på <1% for at der sker skader på tarmen.

Oplever du komplikationer er det vigtigt at du henvender dig til os på tlf.  74 30 11 30 eller til egen læge eller vagtlæge.

Konsultationer

Privathospitalet Kollund
Bredsdorffvej 10, Kollund, 6340 Kruså

Privathospitalet Kollund – Fredericia afdeling
Bødkervej 3, 7000 Fredericia

Privathospitalet Kollund – Esbjerg afdeling
Danmarksgade 47, 6700 Esbjerg

 

Jørn Aaseby

Overlæge
Speciallæge i Organkirurgi

Katrin Schättiger

Overlæge
Speciallæge i Organkirurgi

Michael Westphal

Overlæge
Speciallæge i Organkirurgi

Tidsbestilling: 74 30 11 30