Priser - mave- / tarmundersøgelse

Priser er gældende fra 1. marts 2016 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.

OBS - Alle priser er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.
 

Behandling - Mave- / tarmundersøgelse  Bedøvelse Indlagt Pris
Forundersøgelse     1.375,-
       
Gastroskopi Lokal Nej 3.305,-
Gastroskopi med udtagning af vævsprøve (biopsi) Lokal Nej 3.905,-
Koloskopi Beroligende Nej 4.900,-
Koloskopi med udtagning af vævsprøve Beroligende Nej 5.800,-
Sigmoideoskopi Beroligende Nej 3.665,-
Sigmoideoskopi med udtagning af vævsprøve Beroligende Nej 4.565,-
Rektoskopi Lokal Nej 1.485,-
Rektoskopi inkl. evt. vævsprøve Lokal Nej 2.385,-
       
Fjernelse af polyp/polypper        900,-
Videre undersøgelse af vævsprøve (Histologi)        800,-
Blodprøver faktureres efter kostpris      
       
Anæstesi (bedøvelse) i forbindelse med endoskopi     2.500,-
Indlæggelse i forbindelse med endoskopi (efter aftale)     4.500,-

 

 

 Privathospitalet Kollund A/S CVR 14616284 Bredsdorffsvej 10, Kollund, 6340 Kruså Tlf. +45 74 30 11 30 E: info@privathospitaletkollund.dk
Klinik Esbjerg, Danmarksgade 47, 6700 Esbjerg - Klinik Kolding, Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding - Klinik Århus, Grenåvej 117, 8240 Risskov

       
IKAS - kvalitetsrapport
IKAS er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Klik på logoet herunder for at se vores rapport.

Sundhedsstyrelsens rapporter
Se Sundhedsstyrelsens rapporter vedr. kontrolbesøg. herunder (klik på logo)

Sundhed Danmark
Privathospitalet Kollund er medlem af Sundhed Danmark (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker)