Priser - gynækologi

Priser er gældende fra 10. januar 2018 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.
 

Behandling - Gynækologi Bedøvelse Indlagt Pris
Forundersøgelse     1.375,-
Efterundersøgelse     770,-
Ultralyd i forbindelse med FU og Kontrol     550,-
Ekstra indlæggelsesdøgn     4.400,-
Celleprøve (Smear test) i forbindelse med gynækologisk us.     440,-
Oplægning af spiral inkl. konsultation (spiral medbringes)     1.980,-
Udskrabning - lille i lokal bedøvelse Lokal Ingen indlæggelse 4.715,-
Udskrabning i fuld bedøvelse Fuld Ingen indlæggelse 9.100,-
Kikkertundersøgelse af livmoderhals Lokal Ingen indlæggelse 3.465,-
Kikkertundersøgelse af livmoder Lokal Ingen indlæggelse 4.620,-
Kikkertundersøgelse af livmoder m fjernelse af polyp Fuld Ingen indlæggelse 16.500,-
Keglesnit Lokal Ingen indlæggelse 6.820,-
Keglesnit Fuld Ingen indlæggelse 11.220,-
Laparoskopi (kikkertundersøgelse) diagnostisk Fuld Ingen indlæggelse 26.950,-
Laparoskopisk sterilisation Fuld Ingen indlæggelse 12.500,-
TVT urininkontinens-operation Fuld Ingen indlæggelse 30.800,-
TVT-O Fuld Ingen indlæggelse 30.800,-
Cystoskopi - kikkertundersøgelse af blæren Lokal Ingen indlæggelse 2.500,-
Cystoskopi - kikkertundersøgelse af blæren Fuld Ingen indlæggelse 6.500,-
Fjernelse af livmoder (transvaginal hysterektomi) Fuld 1 dag 41.900,-
Forvægsplastik (cystocele) Fuld 1 dag 23.100,-
Bagvægsplastik (rectocele) Fuld 1 dag 23.100,-
For- og bagvægsplastik samtidig Fuld 1 dag 32.890,-
Mindre vaginale indgreb i lokal bedøvelse Lokal Ingen indlæggelse 14.850,-
Mindre vaginale indgreb Fuld Ingen indlæggelse 19.250,-
       

 Privathospitalet Kollund A/S CVR 14616284 Bredsdorffsvej 10, Kollund, 6340 Kruså Tlf. +45 74 30 11 30 E: info@privathospitaletkollund.dk
Klinik Esbjerg, Danmarksgade 47, 6700 Esbjerg - Klinik Kolding, Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding - Klinik Århus, Grenåvej 117, 8240 Risskov

       
IKAS - kvalitetsrapport
IKAS er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Klik på logoet herunder for at se vores rapport.

Sundhedsstyrelsens rapporter
Se Sundhedsstyrelsens rapporter vedr. kontrolbesøg. herunder (klik på logo)

Sundhed Danmark
Privathospitalet Kollund er medlem af Sundhed Danmark (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker)