Priser - Betaling

 

På Privathospitalet Kollund behandler vi både private patienter, forsikringspatienter og patienter der pga. det udvidede frie sygehusvalg får en henvisning fra det offentlige sundhedsvæsen.

Som privat patient skal du selv betale for behandlingen på privathospitaler, men kan, såfremt du er medlem, søge refusion hos Sygeforsikringen Danmark, alt efter hvilket forsikringstrin du befinder dig på.

Hvis du eller din arbejdsgiver har tegnet en hospitals- eller sundhedsforsikring har du som patient heller ingen egne udgifter, idet forsikringen betaler for behandlingen.

For patienter, der drager nytte af det udvidede frie sygehusvalg, gælder det, at behandlingen betales af det offentlige dvs. af den Region, som du bor i.

Priserne på de forskellige behandlingsmuligheder kan du se ved at kigge på de enkelte fagområder. Priserne er som udgangspunkt bindende, men du skal dog være opmærksom på, at en endelig pris evt. først kan fastsættes efter konsultation, hvor omfanget af behandlingsbehovet bliver tydeligt.

 

 

Lovpligtig Patientforsikring

Fra 1. september 2013 vil der blive tillagt et fast tillæg på prisen til den lovpligtige Patientforsikring.

Priserne på hjemmesiden er alle inklusiv patientforsikring.

 

 

 

 

 Privathospitalet Kollund A/S CVR 14616284 Bredsdorffsvej 10, Kollund, 6340 Kruså Tlf. +45 74 30 11 30 E: info@privathospitaletkollund.dk
Klinik Esbjerg, Danmarksgade 47, 6700 Esbjerg - Klinik Kolding, Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding - Klinik Århus, Grenåvej 117, 8240 Risskov

       
IKAS - kvalitetsrapport
IKAS er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Klik på logoet herunder for at se vores rapport.

Sundhedsstyrelsens rapporter
Se Sundhedsstyrelsens rapporter vedr. kontrolbesøg. herunder (klik på logo)

Sundhed Danmark
Privathospitalet Kollund er medlem af Sundhed Danmark (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker)